17-04-08

speciale ervaringen jeugd

 

Dag !

de nieuwe lichting - door zen geïnspireerde - spirituele leraren zoals Adyashanti relativeren heel erg het belang van spirituele of mystieke ervaringen en zij waarschuwen zelfs voor de gevaren ervan (verslaving, vastzitten in de ervaring ... etc... hierover in een latere post meer)

Adya vertelt wel af en toe over zijn ervaringen in zijn jeugd : hier een klein fragment :

" Als tiener op de middelbare school begon ik ervaringen te krijgen die ik nooit aan iemand vertelde, maar de dagen waarop ze plaatsvonden, noemde ik  " zo'n dag ". 

"Zo'n dag" was bijvoorbeeld als ik 's morgens wakker werd en het bijna was alsof ik kon voelen dat alles één ding was.  Op een van die dagen had ik het gevoel alsof er iets heel anders door mijn ogen keek, iets volkomen mysterieus, en heel oud en eeuwig. 

.

Ik leerde dat ik een beetje voorzichtig moest zijn als ik naar school ging op zo'n dag, omdat wat er door mijn ogen keek echt heel goed en intens naar de dingen wilde kijken.  En ik moest er voor oppassen niet te geconcentreerd naar mensen te kijken, want wat er dan gebeurde had een zekere kracht, zoals ik het dan maar noem.  als ik iemand in de ogen keek en ik deed dat te lang, dan verontrustte hen dat. Ze wisten zich dan geen raad.  Ze wisten wel dat er iets abnormaals gebeurde, en daarom keken ze vaak de andere kant uit.  Ze kregen dan een blik in hun ogen waaruit bleek dat ze bang waren en wisten dat er iets gaande was wat ze niet begrepen.  Ik wilde mensen geen angst aanjagen, daarom probeerde ik dat niet te vaak te laten gebeuren.  Dit duurde meestal één tot drie dagen en dan voelde ik me zo'n beetje één met alles, zo'n beetje eeuwig, tijdloos, bezocht door een volslagen andere hoedanigheid.  En dan verdween het weer. "

Uit interview in

Dansende Leegte (Adyashanti)

Morgen gaat het over ervaringen die Adya in de lagere school, op de speelplaats, tijdens de speeltijd...

De commentaren zijn gesloten.