18-04-08

speciale ervaringen jeugd (bis)

Dag lezer !

Hier het vervolg op de post van gisteren.

de nieuwe lichting - door zen geïnspireerde - spirituele leraren zoals Adyashanti relativeren heel erg het belang van spirituele of mystieke ervaringen en zij waarschuwen zelfs voor de gevaren ervan (verslaving, vastzitten in de ervaring ... etc... hierover in een latere post meer)

toch vertelt Adya regelmatig over persoonlijke ervaringen.

Hierna nog een fragment dat Adya vertelt over een speciale ervaring die hij had op de lagere school :

" Het eerste bezoek - het meest ingrijpende bezoek eigenlijk - vond plaats toen ik nog maar op de lagere school zat.  Ik bevond me op het schoolplein waar ik altijd graag bij het klimrek speelde en waar ik het fijn vond.

En ik stond stil bij het begin van het plein en keek naar al die kinderen die speelden op de grasvelden erachter.  Plotseling leek het of iets dit kind volkomen opzij duwde en er iets onmetelijk groots door me heen keek.  En toen kwam die gedachte in mijn geest ... of ergens kwam de gedachte vandaan : we hebben het kind opzij geduwd.  Ik bevond me helemaal aan de buitenkant van dit bewustzijn, volledig opzij geduwd.  En het was alsof ik met die andere ogen keek... de enige manier waarop ik het nu kan beschrijven is dat het was alsof ik door de ogen van de eeuwigheid keek.

Er keek iets dat de indruk maakte heel oud, maar tegelijkertijd heel jong en onschuldig te zijn.  En ik keek naar buiten en het eerst wat ik me realiseerde was dat niemand op dit hele schoolplein - leraren en kinderen - op dezelfde manier keek.  En ik had ook nooit eerder zo gekeken.  Het was werkelijk zeer opzienbarend.  Het beangstigde me niet, maar het was heel onthutsend.  Dat duurde een tijdje, waarschijnlijk de rest van de dag.

Vraag : "je was ongeveer vijf of zes jaar ?"

Adya : ik denk dat ik in de derde klas zat.  Waarschijnlijk was ik acht of negen, denk ik zo.

Vraag : " en hoe zie je "zo'n dag" nu ?

Adya :  Nu ?  Ik zou het een voorproef noemen.  Een voorproef van iets dat zou komen en dat ook kwam, iets dat veel belangrijker zou zijn.  Die dagen waren als voorproeven, voorproeven van ontwaken, flitsen van bepaalde aspecten van bewustzijn. "

Interview :

uit : Dansende Leegte

De commentaren zijn gesloten.