10-06-08

oprecht

 

Beste !

Er is iets in het onderwijs van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti dat vraagt om oprechtheid en moed.

Want, dit gaat niet in de eerste plaats om "je beter willen voelen" (alhoewel dit een neveneffect kan zijn), of om speciale, spirituele ervaringen op te doen, en nog minder om een strijd om het hoogste spirituele level te bereiken.

De meeste spirituele zoekers zijn op zoek naar een zekere voldoening, naar een resultaat, ze zijn op weg om iets te worden : spiritueler, verlichter.  Ze willen, bewust of onbewust, een beter beeld van zichzelf projecteren naar de buitenwereld.

Wat Adya ons wil leren heeft weinig of niets te maken met new-age theorieën, noch met geloof of bijgeloof. Maar het confronteert ons...

De vraag die Adya ons stelt : wat ben jij, wanneer je alle ideeën over jezelf, al je ervaringen en gevoelens,  alle gedachten loslaat ? Wat gebeurt er als je gewoon het  "zijn"  toelaat en daarin alles en iedereen laat zijn zoals het is, zonder jouw controle of manipulatie ...

 Is er iets wat er dan overblijft... wat er al was en wat blijft ?  Als je op een rustig moment de moed bijeenraapt om deze vragen te stellen,  op een meditatieve manier, zonder ze met de denkende geest te willen rationaliseren, dan zou het kunnen dat je je bewust wordt : je ziet en voelt iets wat tijdloos is, wat open is en gewaar is : het is een pure aanwezigheid , die niet geregeerd wordt door de dictatuur van het egocentrisch denken, maar die een natuurlijkheid, ongeforceerdheid en gemak koppelt aan een open bewustzijn dat stil en grenzeloos is.

Kan het zijn dat dit is wat je echt bent ?  Deze leegte die toch bewust en vol is... Zou het kunnen dat dit jouw ware aard is ?  Het vergt oprechtheid en moed om dit te zien, te voelen, te beseffen en het dan ook te leven :  dat je meer en meer vanuit je ware aard gaat leven, in plaats van vanuit je virtuele, door je denken gemaakte wereld.

De commentaren zijn gesloten.