05-07-08

woorden

Arvis Justi is de eerste en belangrijkste leraar geweest van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti.  Zij komt uit de Zen-traditie van Taizan Maezumi Roshi.  Zij  zei twintig jaar geleden iets wat hem tot op heden is bij gebleven.

Arvis : " dit onderwijs, spiritualiteit, de essentie ervan  ... het kan zo makkelijk vervallen in gepraat en woorden ... "

Het is wel een beetje pijnlijk grappig om in deze blog dus ook te vervallen in woorden ...

Wat willen Ady en Arvis zeggen ? Misschien gaat de essentie van spiritualiteit wel verloren op het ogenblik dat de denkende geest weer op het toneel verschijnt. (dit wil nu ook weer niet zeggen dat we ons gezond verstand en weldenken moeten achterlaten wanneer we met deze dingen bezig zijn)

Als de denkende geest de controle overneemt, dan zal hij doen wat hij graag doet : aannemen dat hij het begrepen heeft en er een mooi concept van maken : bij voorbeeld het ene onderwijs gaan vergelijken met het andere en zien wat ze gemeen hebben.  Het spelletje van objectiveren en conceptualizeren is bezig.

.

Dit  intelectueel begrijpen van een spiritueel onderwijs kan in de plaats komen van waar het eigenlijk om gaat  : waar wijst dit onderwijs naar ? waar verwijzen deze woorden naar ? 

" Het is een vinger die wijst naar de maan " luidt de gekende Zen-spreuk.

Dus de woorden zijn richtingwijzers naar "wat je in essentie bent" : dit pure bewustzijn, dit "wat-er-is".

De commentaren zijn gesloten.