09-12-08

fragment "The End of Your World"

Beste,

hierbij een fragment uit het nieuwe boek van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti : "The End of Your World"  :

.

.

.

.

.

.

" De meeste dingen die ons verteld worden over ontwaken, klinken als een verkoops-praatje voor 'verlichting'.  In zo'n verkoops-praatje worden ons alleen de meest positieve aspecten voorgehouden ; er kunnen ons zelfs zaken verteld worden die niet waar zijn.  Er wordt dan beweerd  dat verlichting volop liefde, extase, compassie en eenheid is, en nog een heleboel andere positieve ervaringen.  Meestal wordt het verbloemd in fantastische verhalen, zodat we beginnen geloven dat ontwaken te maken heeft met mirakels en mystieke krachten.  Een van de meest voorkomende verkoopverhalen houdt in dat verlichting beschreven wordt als een ervaring van absolute verrukking (gelukzaligheid).  Daardoor gaan mensen denken : "als ik spiritueel ontwaak, wanneer ik één wordt met God, zal ik komen tot een constante staat van extase ".  Dit is natuurlijk een diep misverstand over wat ontwaken werkelijk is.

Er kan een verrukking zijn bij ontwaken, want dit is eigenlijk een bijprodukt van ontwaken - maar het is niet het ontwaken zelf.  Zolang we het bijprodukt najagen, zullen we hetgeen echt is, mislopen. 

(...) deze paragraaf gaat over "Ontwaken is niet het najagen van leuke gevoelens en spirituele gewaarwordingen"

Het is belangrijk dat we weten wat onwaken niet is, zodat we niet langer de bijprodukten van ontwaken najagen.  We moeten het verlangen opgeven naar positieve mentale gewaarwordingen.  Het pad naar ontwaken heeft niet te maken met positieve gevoelens. In tegendeel, verlichting kan wel eens niet zo gemakkelijk of positief zijn.  Het is niet zo gemakkelijk om al je illusies verbrijzeld te zien worden.  Het is niet zo gemakkelijk om visies die we al zo lang hadden, los te laten.  Er kan een grote weerstand opkomen tegen het doorzien van zelfs die illusies die ons een grote pijn veroorzaken. "

Adyashanti .... (vrij vertaald)