04-05-09

Ware Meditatie

Beste !

Tijdens retraites van eigentijds spiritueel leraar Adyashanti zijn er ook periodes van stil zitten.  Om beter te begrijpen wat Adya verstaat onder echte meditatie, hieronder een tekst die uitgedeeld wordt tijdens retraites om deelnemers te helpen bij hun stil zijn. (overgenomen uit het recent-verschenen boek "Ware Meditatie" van Adyashanti.)

" Ware Meditatie heeft geen richting, doel of methode.  Alle methoden zijn gericht op het bereiken van een bepaalde geestestoestand.  Al die toestanden zijn beperkt, vergankelijk en geconditioneerd.  Fascinatie met geestestoestanden leidt slechts tot slavernij en afhankelijkheid.  Ware Meditatie is verblijven in oorspronkelijk bewustzijn.

Ware Meditatie verschijnt spontaan in het bewustzijn wanneer het gewaarzijn niet is gefixeerd op objecten van waarneming.  Wanneer je pas begint te mediteren, merk je dat het gewaarzijn altijd op een object is gericht : op gedachten, lichamelijke gewaarwordingen, emoties, herinneringen, geluiden, enzovoort.  Dat komt doordat de geest geconditioneerd is om zich te focussen op objecten en zich daar omheen samen te trekken.  Vervolgens interpreteert de geest hetgeen waarvan hij zich gewaar is (het object) dwangmatig, op een mechanische en verwrongen manier.  Hij gaat conclusies trekken en veronderstellingen doen in overeenstemming met hoe hij geconditioneerd is.

In Ware Meditatie worden alle objecten overgelaten aan hun natuurlijke functioneren.  Dit betekent dat er geen moeite gedaan zou moeten worden om enig object van gewaarzijn te manupileren of onderdrukken.   In Ware Meditatie ligt de nadruk op gewaarzijn : niet op het zich gewaar zijn van objecten, maar op het rusten in oorspronkelijk gewaarzijn zelf.  Oorspronkelijk gewaarzijn (bewustzijn) is de bron waarin alle objecten verschijnen en verdwijnen.  Terwijl je je zachtjes ontspant in gewaarzijn, in luisteren, zal het dwangmatige zich samentrekken van de geest rond objecten zich oplossen.  Stille aanwezigheid zal duidelijker in het bewustzijn komen als een verwelkoming om te rusten en te verblijven.  Een houding van open ontvankelijkheid, zonder enig doel of verwachting, zal de openbaring dat de aanwezigheid van kalmte en stilte jouw natuurlijke toestand is, mogelijk maken.

Kalmte en stilte zijn geen toestanden, en kunnen derhalve niet veroorzaakt of tot stand gebracht worden.  Kalmte is de niet-staat waarin elke staat verschijnt en verdwijnt.  Kalmte, stilte en gewaarzijn zijn geen toestanden en kunnen nooit in hun totaliteit als objecten worden waargenomen.  Stilte is zelf de eeuwige getuige zonder vorm of eigenschappen.  Naarmate je op een dieper niveau getuige bent, nemen alle objecten meer hun natuurlijke werking aan, en wordt gewaarzijn bevrijd van de dwangmatige samentrekking en identificaties van de geest, en keert terug naar zijn natuurlijke niet-staat van Aanwezigheid.

De simpele, maar diepzinnige vraag : "Wie ben ik ?" kan dan aan het licht brengen dat jouw zelf niet de eindeloze tirranie van de egopersoonlijkheid is, maar objectloze Vrijheid van Zijn. - Oorspronkelijk Bewustzijn, waarin alle toestanden en alle objecten komen en gaan als manifestaties van het Eeuwige Ongeboren Zel dat JIJ BENT.  "

Adyashanti