22-03-10

er voor gaan

In een bijeenkomst van enkele jaren geleden heeft Adya het over het belang van "earnestness" of oprechtheid.

Hij vertelt een anecdote uit zijn tijd als zen-student die veel zegt over zijn ioprechte engagement om de waarheid te kennen en te ontwaken.

Adya was al een 5-tal jaren zeer actief in Zen en verbleef ook geregeld in zen-kloosters voor retreats en meditatie-sessies.

Op een bepaald ogenblik luisterde hij toevallig naar een gesprek van een groepje oud-gedienden van de zen-gemeenschap : mensen die al 20 of 30 jaar actief deze weg gingen.

En Adya hoorde hen dingen zeggen in de zin van :

 "weet je nog, in het begin, toen we dit deden om "verlicht" te worden ?"  ... 

"ja, wat waren we toen nog naïef, hé "

"tja,  uiteindelijk is er niet zo veel veranderd, maar de praktijk van zen is toch waardevol voor mij ..."

het kwam er op neer dat ze zich er bij neergelegd hadden dat ze door Zen te beoefenen niet ontwaakt waren, maar dat het wel iets fijn is om te doen en dat het wel veel voor hen betekent.

Op het moment dat Adya deze conversatie hoorde, wilde hij het luidkeels uitschreeuwen.   Hij had zulke intense wil om de waarheid te kennen, dat hij een sterke innerlijke weerstand voelde tegen deze houding.  Hij respecteerde deze mensen nochtans zeer, het waren vriendelijke, verstandige mensen, waar hij een goed contact mee had.

Maar hij voelde innerlijk dat oprechte verlangen en dat vuur ...

... gewoon al het idee dat hij 30 jaar Zen  zou beoefenen zonder te ontwaken, vervulde hem met afschuw.

anecdote verteld op de DVD : "The Path of Earnestness". DVD 25.

De commentaren zijn gesloten.