22-03-10

er voor gaan

In een bijeenkomst van enkele jaren geleden heeft Adya het over het belang van "earnestness" of oprechtheid.

Hij vertelt een anecdote uit zijn tijd als zen-student die veel zegt over zijn ioprechte engagement om de waarheid te kennen en te ontwaken.

Adya was al een 5-tal jaren zeer actief in Zen en verbleef ook geregeld in zen-kloosters voor retreats en meditatie-sessies.

Op een bepaald ogenblik luisterde hij toevallig naar een gesprek van een groepje oud-gedienden van de zen-gemeenschap : mensen die al 20 of 30 jaar actief deze weg gingen.

En Adya hoorde hen dingen zeggen in de zin van :

 "weet je nog, in het begin, toen we dit deden om "verlicht" te worden ?"  ... 

"ja, wat waren we toen nog naïef, hé "

"tja,  uiteindelijk is er niet zo veel veranderd, maar de praktijk van zen is toch waardevol voor mij ..."

het kwam er op neer dat ze zich er bij neergelegd hadden dat ze door Zen te beoefenen niet ontwaakt waren, maar dat het wel iets fijn is om te doen en dat het wel veel voor hen betekent.

Op het moment dat Adya deze conversatie hoorde, wilde hij het luidkeels uitschreeuwen.   Hij had zulke intense wil om de waarheid te kennen, dat hij een sterke innerlijke weerstand voelde tegen deze houding.  Hij respecteerde deze mensen nochtans zeer, het waren vriendelijke, verstandige mensen, waar hij een goed contact mee had.

Maar hij voelde innerlijk dat oprechte verlangen en dat vuur ...

... gewoon al het idee dat hij 30 jaar Zen  zou beoefenen zonder te ontwaken, vervulde hem met afschuw.

anecdote verteld op de DVD : "The Path of Earnestness". DVD 25.

15-03-10

onmeetbaar

onmeetbare realiteit

In de ware zin van het woord, is spiritualiteit niet een tijdverdrijf of een speeltje.  Het heeft niets te maken met jezelf verbeteren of met jouw status in "dromenland".  Het gaat ook niet om guru's in lange gewaden, geheime leringen, oude tradities of heilige boeken, waarvan mensen beweren dat ze geschreven werden door God.

Het gaat over hier en nu en of je al dan niet "slaapt in dromenland" of dat je wakker bent in de ontwaakte staat van zijn.

Het is eigen aan alle dromen dat de karakters daarin erg bezig zijn met het spelen van hun "droom"-personages - dat de grotere realiteit van wat er buiten deze droomstaat ligt, hen ontgaat.

En dan nog,  het zijn niet de droom-personages die wakker worden uit de droom, maar de dromer zelf.

Als spiritualiteit zinvol wil zijn, moet het gaan over wat zich bevindt buiten dit "dromenland"  wat de meeste mensen in hun geest creeëren en waarin de mensheid van dag tot dag leeft.  Want tenzij we ontwaken uit onze persoonlijke en collectieve droom, zullen we onbewust blijven leven aan de oppervlakte van een leven met een oneindig potentieel.

Alleen wat echt en waar is, heeft de kracht om ons te bevrijden van de mechanische en magnetische aantrekking van dit dromenland.  Want uiteindelijk is het onwetendheid (het geloof in dingen die onwaar zijn) wat ons gevangen houdt in een trance, die opgewekt wordt doordat we onze geconditioneerde stroom van gedachten in onze geest voor waar aannemen.

Als we willen ontwaken uit de hypnotse van onze denkende geest, moeten we al onze opvattingen en meningen herzien en in vraag stellen, zelfs tot in de kern van ons zijn, tot hetgeen echt, reeël en blijvend is, zichzelf manifesteert.

Waarheid is wat buiten de greep van de dromende geest ligt.  Het is niet iets wat kan je kan grijpen en kan vastleggen als een feit.  Waarheid is een tijdloze realiteit (echtheid) and daarom heilig in de ware betekenis van het woord. 

Alsjeblieft, denk niet aan waarheid in termen van mystiek of spiritualiteit.  Waarheid wijst naar het gehele bestaan en erbovenuit.

Waarheid bestaat evenzeer in uw theekop als in tempels en kerken.  Waarheid is even aanwezig tijdens het winkelen als tijdens het zingen tot God.

Als je Waarheid enkel op een spirituele of religieuze manier beschouwt, mis je het helemaal, want door dit te doen, creeër je beperkingen en afscheidingen die juist tegengesteld zijn aan Waarheid.

Waarheid is een onmeetbare realiteit die niet afgescheiden is van jouw eigen zijn.

Want in de revelatie van wat waar is, rust alles wat is in jouw "zijn".  Simpeler gezegd : als je het nu niet kan vinden onder jouw schoenzolen, dan vrees ik dat je het helemaal gemist hebt.