03-09-09

Basic Teachings

Beste !

Op de website van de eigentijdse spiritueel leraar Adyashanti zijn twee video's te bekijken die erg interessant zijn en nog gratis ook.

Het gaat om "Basic Teachings" : in een video van een 40-tal minuten legt Adyashanti uit wat de basis-principes zijn van het spiritueel onderwijs wat hij geeft.

Een tweede video "Application of the Teachings" geeft in een 3-tal hoofdstukken weer wat de practische toepassing is, in het dagelijkse leven.

Je kan de video's bekijken via deze link :

http://www.adyashanti.org/cafedharma/index.php?file=libra...

10-07-09

Zen-gevoel

Beste !

" van dat soort muziek wordt je helemaal ZEN " ...

" ik heb gisteren even een ZEN-moment gehad " ...

" doe deze welness en voel je helemaal ZEN "  ...

Het woord ZEN is wel erg geëvolueerd in zijn betekenis : momenteel heeft het vooral een connotatie met "zichzelf goed voelen" , "op zijn gemak zijn",  "in evenwicht zijn".  Je vindt het dagelijks in damesbladen en op tv. Er worden zelfs meubels en GSM's gemaakt met de naam "ZEN" er op.

Als men nu dat woord gebruikt, wordt niet verwezen naar de "beoefening van  Zen", zoals die ontstaan is uit het boeddhisme, vanuit het Chinese "Chan", wat overwaaide naar Korea en Japan, waar het de ganse cultuur ging beïnvloeden.

Wat een contrast !  In de Zen-kloosters werd en wordt op een rigoureuze manier urenlang gemediteerd en geleefd op een haast spartaanse manier.   Het ging er niet om dat we ons beter zouden voelen , maar over fundamentele vragen zoals "wat ben ik ?" , "wat is boeddha-natuur ?"

Leonard Cohen

Een foto van Leonard Cohen, die jarenlang Zen-monnik was en deelnam aan de beoefening op Mount Baldy.

.

.

.

De eigentijdse spiritueel leraar Adyashanti  heeft gedurende een 15-tal jaren Zen beoefend, op een nogal "yange" manier.   Hij ging ervoor, wilde  niets minder dan verlicht worden.  Jaren van intensieve oefening, meditatie, zelf-onderzoek.  Hij bouwde in zijn tuin zelfs een meditatie-hut. 

Wat zijn beoefening erg heeft geholpen, was het schrijven ... hij had een boek waarin hij een pertintente, voor hem belangrijke, spirituele vraag opschreef.  bv. "wat ben ik als ik mezelf niet identificeer met  gedachten en meningen ?" Dan ging hij in een kopje koffie drinken en schreef pas een zin op als hij zeker was dat die WAAR was.  En hij kon daar uren aan werken, tot er een tekst ontstaan was waarin hij illusies had ingezien en dichter bij zijn ware aard was gekomen.

08-07-09

controle

Beste !

Hierbij een citaat uit het boek "Ware Meditatie" van de eigentijdse spiritueel leraar Adyashanti :

"Echte meditatie heeft niets te maken met het beheersen van een techniek; het gaat over het loslaten van controle.  Dat is meditatie.  Al het andere is in feite een vorm van concentratie.  Meditatie en concentratie zijn twee verschillende dingen.  Concentratie is een discipline; concentratie is een manier om onze ervaring richting te geven, te leiden of te beheeren.  Meditatie is de controle loslaten; het leiden van je ervaring, op welke manier dan ook, loslaten.  Het fundament van Ware Meditatie is dat we controle laten varen.

Het is voor een mens heel ingrijpend om controle los te laten.  Het klinkt makkelijk om te zeggen : "Laat alle controle los."  Maar voor de meeste mensen bestaat hun psychische structuur, hun psychologische zelf, hun ego, bijna helemaal uit controle.  Aan de geest of het ego vragen de controle op te geven is dus een revolutionair idee.  Wanneer we loslaten, al is het maar even, komen er gewisse verborgen angsten en aarzelingen omhoog.  "En als ik nu eens de controle loslaat", zegt de geest, "en er gebeurt niets ? En als ik ga zitten mediteren en alles laat zijn zoals het is, en er gebeurt niets, wat dan ?"  Daarom grijpen we naar een methode of een discipline, omdat de geest bang is, dat als hij de controle loslaat, er niets zal gebeuren. "

 

04-05-09

Ware Meditatie

Beste !

Tijdens retraites van eigentijds spiritueel leraar Adyashanti zijn er ook periodes van stil zitten.  Om beter te begrijpen wat Adya verstaat onder echte meditatie, hieronder een tekst die uitgedeeld wordt tijdens retraites om deelnemers te helpen bij hun stil zijn. (overgenomen uit het recent-verschenen boek "Ware Meditatie" van Adyashanti.)

" Ware Meditatie heeft geen richting, doel of methode.  Alle methoden zijn gericht op het bereiken van een bepaalde geestestoestand.  Al die toestanden zijn beperkt, vergankelijk en geconditioneerd.  Fascinatie met geestestoestanden leidt slechts tot slavernij en afhankelijkheid.  Ware Meditatie is verblijven in oorspronkelijk bewustzijn.

Ware Meditatie verschijnt spontaan in het bewustzijn wanneer het gewaarzijn niet is gefixeerd op objecten van waarneming.  Wanneer je pas begint te mediteren, merk je dat het gewaarzijn altijd op een object is gericht : op gedachten, lichamelijke gewaarwordingen, emoties, herinneringen, geluiden, enzovoort.  Dat komt doordat de geest geconditioneerd is om zich te focussen op objecten en zich daar omheen samen te trekken.  Vervolgens interpreteert de geest hetgeen waarvan hij zich gewaar is (het object) dwangmatig, op een mechanische en verwrongen manier.  Hij gaat conclusies trekken en veronderstellingen doen in overeenstemming met hoe hij geconditioneerd is.

In Ware Meditatie worden alle objecten overgelaten aan hun natuurlijke functioneren.  Dit betekent dat er geen moeite gedaan zou moeten worden om enig object van gewaarzijn te manupileren of onderdrukken.   In Ware Meditatie ligt de nadruk op gewaarzijn : niet op het zich gewaar zijn van objecten, maar op het rusten in oorspronkelijk gewaarzijn zelf.  Oorspronkelijk gewaarzijn (bewustzijn) is de bron waarin alle objecten verschijnen en verdwijnen.  Terwijl je je zachtjes ontspant in gewaarzijn, in luisteren, zal het dwangmatige zich samentrekken van de geest rond objecten zich oplossen.  Stille aanwezigheid zal duidelijker in het bewustzijn komen als een verwelkoming om te rusten en te verblijven.  Een houding van open ontvankelijkheid, zonder enig doel of verwachting, zal de openbaring dat de aanwezigheid van kalmte en stilte jouw natuurlijke toestand is, mogelijk maken.

Kalmte en stilte zijn geen toestanden, en kunnen derhalve niet veroorzaakt of tot stand gebracht worden.  Kalmte is de niet-staat waarin elke staat verschijnt en verdwijnt.  Kalmte, stilte en gewaarzijn zijn geen toestanden en kunnen nooit in hun totaliteit als objecten worden waargenomen.  Stilte is zelf de eeuwige getuige zonder vorm of eigenschappen.  Naarmate je op een dieper niveau getuige bent, nemen alle objecten meer hun natuurlijke werking aan, en wordt gewaarzijn bevrijd van de dwangmatige samentrekking en identificaties van de geest, en keert terug naar zijn natuurlijke niet-staat van Aanwezigheid.

De simpele, maar diepzinnige vraag : "Wie ben ik ?" kan dan aan het licht brengen dat jouw zelf niet de eindeloze tirranie van de egopersoonlijkheid is, maar objectloze Vrijheid van Zijn. - Oorspronkelijk Bewustzijn, waarin alle toestanden en alle objecten komen en gaan als manifestaties van het Eeuwige Ongeboren Zel dat JIJ BENT.  "

Adyashanti

 

28-04-09

de kracht van een oprechte vraag

Beste,

in het onderwijs van eigentijds spiritueel leraar Adyashanti is er veel aandacht voor het "meditatief zelf-onderzoek".   Dit is het stellen van een vraag die een zekere kracht heeft, die ons uit onze denk-wereld haalt en naar de kern brengt.

Een van de krachtigste vragen is :

"Als je naar binnen kijkt, kan je dan werkelijk iemand vinden, een "iemand"  die bewust is,  een iemand die kijkt, luistert, voelt ? "

Het is niet de bedoeling dat zo'n vraag met het denken beantwoord wordt, want het denken gaat onmiddellijk zeggen : "natuurlijk, IK ben bewust,  IK kijk,  IK luister ... "

Maar .... als er "iets" is dat bewust is van die IK die kijkt en luistert ... wat is dan dat "iets" wat bewust is ?   Als je naar binnen kijkt, kan je dit dan vinden ?  Kan dit "iets" zich eens laten zien en zichzelf eens voorstellen ? "  kan dit "iets" wat bewust is, eigenlijk wel gedefinieerd worden ?

Kunnen en durven wij zulke vragen stellen, als een experiment , als een wetenschapper die testen uitvoert en de resultaten ziet ?  Of praten we de antwoorden na die spirituele figuren ons voorhouden. 

Gaan we voor tweede-hands-antwoorden, die niet van onszelf zijn, of staan we eens een moment stil bij onze kern ?

Wie iets of iemand gevonden heeft, mag het me laten weten in een reactie ;-)

Nu,  is dit voor ons enkel een "manier om de dingen te bekijken" die niet, of nog niet is doorgedrongen tot ons wezen en tot ons dagelijks leven ?

Hoe komt het dat we deze waarheid kunnen zien, en enkele ogenblikken later gewoon verder doen vanuit een overtuiging dat er wel degelijk een iemand is die je leven leidt ?   We zijn nog zo erg vastgestrengeld in de droomwereld, we hebben daar nog zoveel te zoeken, nog zo veel te krijgen, nog zo veel ervaringen op te doen, etc ..

of zoals een oude leraar eens zei :

" Deze vraag diepgaand te onderzoeken,

 te zien wat waar is

en daar te blijven

in overgave.

Totdat ...

 

Het Leven ons leeft. "

21-04-09

audio-fragment

Beste,

een mooi audio-fragment van de opname "The End of Your World". 

Ondertussen is deze reeks opnames ook als boek verschenen.  Het gaat vooral over wat er gebeurt nadat we een glimp opgevangen hebben van wat wij werkelijk zijn. Hij behandelt de verwarring, de vele valkuilen die we kunnen tegenkomen vanuit zijn persoonlijke ervaringen met ontwaken en het praten over en met (min of meer) ontwaakte mensen.

 

18-04-09

Adyashanti gatherings in Amsterdam

Beste,

Met plezier geef ik wat meer informatie over het mooie initiatief van Masja in Nederland.  Zij heeft een spiritualiteit-centrum, waar regelmatig bijeenkomsten gehouden worden rond het onderwijs van eigentijds spiritueel leraar Adyashanti  :

Masja schrijft op haar website (zie links onderaan bij Gatherings/Amsterdam) :

"Adyashanti is één van de grote spirituele leermeesters van deze tijd, en is voor velen een enorme inspiratiebron op hun zoektocht naar zelfrealisatie en verlichting. Hij houdt regelmatig bijeenkomsten in de U.S.A en Canada. Omdat Adyashanti voorlopig Europa niet persoonlijk bezoekt willen wij toch op deze manier alle geïnteresseerden de mogelijkheid beiden om videomateriaal te bekijken en elkaar te ontmoeten.

Samen 'zijn'
Iedere eerste donderdag van de maand kun je Adyashanti Gatherings (videobijeenkomsten) bijwonen waarop satsang dvd's vertoont worden van Adyashanti. De dvd's zijn Engelstalig en niet ondertiteld, maar over het algemeen is het goed te volgen.

Lijkt het je leuk om samen te komen met andere geïnteresseerden om te luisteren naar satsang video's met Adyashanti, ervaringen te delen en met elkaar te 'zijn'? Kom dan ook! Vanaf 19.30 uur ben je welkom. We starten om 20.00 uur en eindigen rond 22.00 uur. Er is koffie en thee en wat lekkers. De avonden zijn gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Alle donaties worden gebruikt ten gunste van deze bijeenkomsten, zoals om nieuwe dvd's aan te schaffen.

Bezoek ook eens de website van het Spiritualiteit-centrum : zie bij de links.