15-04-09

fragment uit "Ware Meditatie"

Beste,

.

Hierbij een fragmentje uit de kersverse vertaling van het boek "True Meditation", uitgegeven bij Samsara onder de titel "Ware Meditatie".

Schrijver is spiritueel leraar Adyashanti, die op een briljante wijze een aantal onverwoordbare inzichten kan overbrengen.

"Wat ik in de loop der jaren gemerkt heb, is dat zelfs mensen die echt goed mediteren hun meditatie achter zich laten wanneer ze van het kussen opstaan.  Terwijl ze mediteren kunnen ze hun ideeën, hun meningen en hun oordelen loslaten.  Maar zodra ze van het kussen af zijn, hebben ze op de een of andere manier het gevoel dat ze die allemaal weer moeten adopteren.  Ware Meditatie is iets dat werkelijk leeft bij ons.  We kunnen het altijd en overal toepassen.  Je kunt door de straat rijden in je auto en alles laten zijn zoals het is.  Je kunt oefenen om het verkeer te laten zijn zoals het is.  Je kunt oefenen jezelf te laten voelen zoals je je voelt.  Je kunt het weer laten zijn zoals het is.  Of je kunt de volgende keer dat je je vriend of je minnaar ontmoet, die ervaring onderzoeken.  Hoe is het om deze persoon te ontmoeten, wanneer hij van mij helemaal mag zijn zoals hij is ?  Hoe is het wanneer ik van mijzelf helemaal mag zijn zoals ik ben ?  Wat gebeurt er dan ?  Hoe gaan we met elkaar om ? Hoe verandert dat ?   Ware Meditatie kan dus een zeer actieve meditatie zijn, een zeer betrokken meditatie. "

14-04-09

ware meditatie boek

Beste !

 

in  het zopas verschenen boek "Ware Meditatie" van de eigentijdse spiritueel leraar Adyashanti, benadert hij de meditatie op een wat andere manier dan gewoonlijk het geval is :

De achterflap leest :

Wat zou er gebeuren als alles er van jou mag zijn zoals het is? Als je de behoefte aan controle opgeeft en in plaats daarvan alles wat zich voordoet op elk moment omarmt? In de veertien jaar dat hij zen bestudeerde merkte Adyashanti dat de zelfs meest doorgewinterde mediterenden de beoefening van meditatie gebruiken als een doel, in plaats van een middel tot een doel. Wat hij ten slotte besefte was dat je je alleen open kunt stellen voor de kunst van Ware meditatie, (het verblijven in je natuurlijke staat) wanneer je alle technieken en ook het idee van jezelf als mediterende laat varen.‘Het doet er niet toe of men pas met meditatie is begonnen of dat men al lang gemediteerd heeft. Wat er toe doet is de houding waarin we het proces van meditatie benaderen.

 

Dus geen controle, geen doel, geen techniek en geen streven naar een staat van verrukking ... immers,  wie heeft controle, een doel, een techniek een streven, een hoe ?  het ego-bewustzijn...

In een recente "geleide meditatie-oefening", die u kan downloaden op de website van Adyashanti, wordt een en ander wat genuanceerd.  Want : meditatie is niet zomaar wat zitten suffen !

Tijdens deze aanleiding om in een natuurlijke meditatieve staat van zijn te komen, nodigt Adya ons uit om "onze aandacht te verzamelen".   Op het eerste zicht lijkt dit in tegenspraak met zijn principes van "ware meditatie" ...  echter, het gaat hier niet over controle, of het bereiken van een doel.

Wat Adya voor ogen heeft is dus geen controle, maar eerder een natuurlijke manier om onze aandacht wat te focussen, zodat deze niet 101 kanten uitgaat.

Dit gebeurt door de ademhaling op te merken, gade te slaan.  En het gaat niet verder dan dat ... dus niet het willen veranderen van de ademhaling, het dieper willen maken of regelmatiger.  Simpelweg het observeren van de ademhaling zal er voor zorgen dat onze aandacht ietwat verzameld wordt.

Dit opmerken en gadeslaan zorgt voor een natuurlijke stilte, een natuurlijke staat van zijn, die niet beheerst wordt door de wil, een doel, een techniek etc... (kan je dit gadeslaan ooit fout doen ?)

Zou deze natuurlijke stilte ons niet dichter brengen bij de "Gateless Gate", waar de oude Zen-meesters het over hebben ?

09-04-09

citaat Bijbel

Beste,

in de bijeenkomsten van eigentijds spiritueel leraar Adyashanti citeert hij verschillende Meesters.  Dikwijls gaat het om leraren uit de non-duale tradities, zoals Ramana of Nisargadatta of soms ook wel eens de Zen-monnik Dogen die met de Shobogenzo een onnavolgbare tekst van non-dualiteit naliet.

Af en toe verwijst hij ook naar de woorden van Jezus, maar dan ook enkel de non-duale betekenis van zijn woorden te doorgronden.

In een recente bijeenkomst weet Adya de geïnteresseerden sterk te inspireren door weer te praten over het probleem van de vereenzelviging met een onechte identiteit : de identificatie met een personage, wiens rol we op dat moment willen spelen, zonder in te zien dat dit niet ons ware zelf is.

Hij citeert Jezus : "Wolven hebben holen in de grond en vogels hebben een nest.  Maar de Mensenzoon heeft geen steen om zijn hoofd op te leggen".

Volgens Adya spreekt Jezus hier over ons mensen :  wij,... in onze vereenzelviging verliezen we ons "ware zelf " Het hebben van een hol in de grond of een nest is het verkiezen van de veilige cocon van een identiteit : bv. een waardevol deel van de maatschappij zijn, of "slachtoffer" zijn,  of gelovig of ongelovig zijn.  Daar vinden we een gevoel van "zijn". Maar het gaat hier om "iets" of "iemand" zijn, niet om gewoon Zijn. 

 Als wij het Zijn (zonder iets of iemand te willen zijn) toelaten en diep laten doordringen tot in onze kern, dan komen we los van de valse identificatie en kunnen we deze doorzien.  Er is enkel Zijn en niet iemand die is...  Dit kunnen we als bevrijdend ervaren en als een wonderlijke ervaring. 

En de echte Meester doorziet zelfs deze bevrijdende ervaring weer : opnieuw is er geen gehechtheid of vereenzelviging.... opnieuw vindt hij geen hol in de grond of een nest (geen identificatie met dit inzicht): hij heeft opnieuw geen steen om zijn hoofd op te leggen.

31-03-09

Mijn geheim is stilte

Beste !

hierbij een gedicht uit het boekje "My Secret is Silence" van eigentijds spiritueel leraar Adyashanti, die vooral praat over het ontwaken uit de droom van ego-bewustzijn.

" Mijn Geheim is Stilte

De golven van het verstand
eisen zo veel van de Stilte.
Maar Zij praat niet mee
geeft geen antwoorden noch argumenteert.
Zij is de verborgen auteur van elke gedachte
elk gevoel
elk moment.

Stilte.

Ze spreekt maar één woord.
En dat woord is dit bestaan zelf.
Geen naam die je haar geeft
kan Haar raken
kan Haar vatten.
Geen begrip
kan Haar omarmen.
.
Het verstand dringt zich op aan de Stilte
en eist om binnen gelaten te worden.
Maar geen brein kan binnentreden in
Haar  stralende duisternis
Haar pure en lachende
niets-heid.
.
Het verstand hult zich
in heilige vragen.
Maar de Stilte blijft
onbeweeglijk door haar gedoe.
Het enige wat zij vraagt is niets.
.
Niets.
.
Maar jij bent niet bereid om Haar dat te geven
omdat dat het laatste geldstuk is
in je broekzak.
En je geeft haar liever jouw eisen
dan je gewijde en lege handen.
.
.
(vrij vertaald naar een gedicht van Adyashanti)

28-03-09

identificatie met de grond gelijk

Beste !

In een recente bijeenkomst met spiritueel leraar "Adyashanti", vertelt hij een anecdote over een ontmoeting met een oude man, die hem iets bijzonders bijgebracht heeft.

In die periode was Adya erg bezig met Zen en meditatie en hij gedroeg en kleedde zich nogal als een "zen-guy".

Toen hij in de natuur rondtrok met rugzak, kwam hij in een verlaten streek een oude man tegen. Deze man had de wereld de rug toegekeerd en in het besef dat hij niet veel tijd meer voor zich had, was hij geen praatjesmaker.

Hij zag het boeddhistische gebeds-snoer dat Adya droeg,(een boeddhistische tegenhanger van de rozenkrans, maar met 108 kralen)

en vroeg : "wat is dat ?"

Adya zei : " dat is een boeddhistisch gebeds-snoer".

De oude man zei zonder aarzelen (in het engels) : "Boeddha was an ass".

Op het eerste zicht lijkt deze uitspraak onbezonnen en onrespectvol, maar het kwam van iemand die elke identificatie met religie of religieuze symbolen achter zich had gelaten.

En maanden later besefte Adya wat voor een groot cadeau dit antwoord eigenlijk was. De oude man zei dit niet vanuit een verdedigende positie of vanuit een weerstand maar vanuit een open inzicht. Adya kon hierop niet direct reageren, maar deze 4 woorden begonnen in zijn bewustzijn hun werk te doen.

Adya vergelijkt dit moment met een "zwaard dat door de identificatie met religieuze symbolen kliefde".

In de Zen-traditie zijn er vele verhalen en koans die over het wegvallen van identificatie vertellen.

Het meest bekende verhaal wat rechtstreeks te maken heeft met wat Adya hier vertelt, is wel "Kill The Buddha".

03-02-09

Moeiteloze Moeite

Beste,

een fragment uit  "True Meditation",  dat binnenkort zal verschijnen in het nederlands onder de titel "Ware Meditatie".  Geschreven door de  eigentijdse spirituele leraar Adyashanti :

" Nog een veel voorkomende vraag  over meditatie heeft te maken met "inspanning".    Ik praat veel over gemak en moeiteloosheid bij meditatie en soms brengt dit mensen in de war : zij denken dat ik hen in een staat  van luiheid wil brengen.  Het mediteren zonder inspanning wat ik bedoel, is echter niet hetzelfde als lijzigheid en het is ook niet een mistige vaagheid. 

Wanneer ik met mijn leraar over meditatie sprak, gaf ze me een van de mooiste en diepste lessen mee, in de vorm van een vraag :  " is het helder ?"  "leeft het ?".  Dit is een uitstekende les.   We kunnen mediteren zonder inspanning, maar als we dit op een luie manier interpreteren, dan zal  onze meditatie dromerig en mistig worden.  Dan is het bijna alsof we in een trance zijn of onder invloed van drugs.  Dat is niet wat ik bedoel met moeiteloos mediteren.  

Moeiteloos betekent niet dat er geen inspanning is ; het betekent net genoeg inspanning om levendig, aanwezig te zijn, hier en nu.  Helder zijn.  Mijn leraar noemde dit "moeiteloze moeite". (effortless effort)  We moeten zelf ontdekken wat dit betekent.  Te veel streven en we worden te strak ; te weinig streven en we worden dromerig.   Ergens in het midden is er een staat van levendigheid en helderheid en innerlijke klaarheid.   Dat bedoel ik wanneer ik mensen aanraad om niet te veel inspanning te gebruiken.  Je moet zelf te weten komen hoeveel dat is. "

(vrij vertaald uit "True Meditation" van Adyashanti)

 

23-01-09

Achter de verschijnselen : het Zelf

Hierbij een fragmentje uit "The Impact of Awakening" van de eigentijdse spirituele leraar "Adyashanti" :

" Je moet meer geïnteresseerd geraken in de stille achtergrond dan in wat zich op de voorgrond afspeelt,  de verschijnselen, zoals gedachten, emoties, geluiden, geuren etc...

De meeste mensen zijn gericht op de voorgrond en op wat hun vijf zintuigen voortbrengt,  maar het Zelf wordt gevonden  in wat daar achterligt.   Het Zelf is de bron van waaruit de verschijnselen ontspringen en is het grondvlak waarop al deze verschijnselen getoond worden,  van de subtielste gevoelens en ervaringen tot de meest grove materie.

Wanneer je in jezelf rust als deze achtergrond, kan je je Zelf proeven.  Je geeft jezelf er aan.  Eigenlijk is het je "idee van jezelf" dat je aan je ware Zelf geeft.  Dit idee komt voort uit de Stilte, dus geef je het idee van wat je bent terug aan de Stilte" .