18-01-09

Nieuw Boek "Ware Meditatie"

Bij Uitgeverij SAMSARA in Nederland verschijnt in de Lente van 2009 een nieuw boek van Adyashanti in vertaling :

"Ware Meditatie"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

de tekst om het boek voor te stellen luidt als volgt :

Wat zou er gebeuren als alles er van jou mag zijn zoals het is? Als je de behoefte aan controle opgeeft en in plaats daarvan alles wat zich voordoet op elk moment omarmt? In de veertien jaar dat hij zen bestudeerde merkte Adyashanti dat de zelfs meest doorgewinterde mediterenden de beoefening van meditatie gebruiken als een doel, in plaats van een middel tot een doel. 

Wat hij ten slotte besefte was dat je je alleen open kunt stellen voor de kunst van Ware meditatie, (het verblijven in je natuurlijke staat) wanneer je alle technieken en ook het idee van jezelf als mediterende laat varen.

‘Het doet er niet toe of men pas met meditatie is begonnen of dat men al lang gemediteerd heeft. Wat er toe doet is de houding waarin we het proces van meditatie benaderen. Het belangrijkste is dat we met een open geestesgesteldheid aan meditatie beginnen, een gesteldheid die oprecht en onschuldig is, waarmee ik een houding bedoel die niet gekleurd is door het verleden, of door wat we over meditatie hebben gehoord. We moeten het begrip meditatie fris en onschuldig benaderen.’ 

Adyashanti (1962) begon, na aandringen van zijn zenleraar Arvis Justi, in 1996 zelf met lesgeven. 
 
Hij heeft verschillende boeken geschreven, waaronder ‘Dansende Leegte’, uitgegeven door Samsara in 2007.

Blog over Non-dualiteit en Advaita

Beste !

een vriend heeft een waardevolle nieuwe website gemaakt met een aantal zeer mooie artikels over non-dualiteit. 

www.ditmoment.be

Bovendien geeft hij ook een lijst met activiteiten rond Advaita en non-dualiteit in België. 

De artikels zijn goed gekozen, met telkens een verwijzing naar de auteur van de tekst of de vereninging.

bv.  De tekst "Een Uitnodiging" bevat een tekst van de organisatoren van "Nu-meditatie" in Nederland met een verwijzing naar hun website.  Daar heeft men iets concreet aan

bv. "een kwestie van perspectief" verwijst naar het nieuwe boek an Eckhart Tolle, met zijn website erbij. 

Ik denk dat het een goed idee is om deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van wat er in België leeft op het gebied van non-dualiteit.

 

09-12-08

fragment "The End of Your World"

Beste,

hierbij een fragment uit het nieuwe boek van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti : "The End of Your World"  :

.

.

.

.

.

.

" De meeste dingen die ons verteld worden over ontwaken, klinken als een verkoops-praatje voor 'verlichting'.  In zo'n verkoops-praatje worden ons alleen de meest positieve aspecten voorgehouden ; er kunnen ons zelfs zaken verteld worden die niet waar zijn.  Er wordt dan beweerd  dat verlichting volop liefde, extase, compassie en eenheid is, en nog een heleboel andere positieve ervaringen.  Meestal wordt het verbloemd in fantastische verhalen, zodat we beginnen geloven dat ontwaken te maken heeft met mirakels en mystieke krachten.  Een van de meest voorkomende verkoopverhalen houdt in dat verlichting beschreven wordt als een ervaring van absolute verrukking (gelukzaligheid).  Daardoor gaan mensen denken : "als ik spiritueel ontwaak, wanneer ik één wordt met God, zal ik komen tot een constante staat van extase ".  Dit is natuurlijk een diep misverstand over wat ontwaken werkelijk is.

Er kan een verrukking zijn bij ontwaken, want dit is eigenlijk een bijprodukt van ontwaken - maar het is niet het ontwaken zelf.  Zolang we het bijprodukt najagen, zullen we hetgeen echt is, mislopen. 

(...) deze paragraaf gaat over "Ontwaken is niet het najagen van leuke gevoelens en spirituele gewaarwordingen"

Het is belangrijk dat we weten wat onwaken niet is, zodat we niet langer de bijprodukten van ontwaken najagen.  We moeten het verlangen opgeven naar positieve mentale gewaarwordingen.  Het pad naar ontwaken heeft niet te maken met positieve gevoelens. In tegendeel, verlichting kan wel eens niet zo gemakkelijk of positief zijn.  Het is niet zo gemakkelijk om al je illusies verbrijzeld te zien worden.  Het is niet zo gemakkelijk om visies die we al zo lang hadden, los te laten.  Er kan een grote weerstand opkomen tegen het doorzien van zelfs die illusies die ons een grote pijn veroorzaken. "

Adyashanti .... (vrij vertaald)

30-11-08

café dharma

Beste !

via de website van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti (www.adyashanti.org) kan u op een eenvoudige manier toegang krijgen tot de frisse benadering van spirituele lessen.

Ten eerste is er veel materiaal gratis ter beschikking.  Het is wel bijna allemaal in het Engels.  Er zijn zeer goede geschreven teksten, zowel als audio- en video-fragmenten.  Deze zijn een uitstekende kennismaking met Adyashanti.

Langere toespraken zijn ook gratis downloadbaar via "Café-Dharma", te bereiken via zijn website. 

Onlangs is er een reeks gratis ter beschikking gesteld : "The Full Embrace".  (Embodiment Satsangs)  Het gaat hier over bijeenkomsten met een groep studenten, met als thema het integreren in het dagelijks leven van wat men gerealiseerd heeft en wat men werkelijk is, als ware aard". 

Recent is ook gratis ter beschikking "Insanity and Reality".   Moving beyond the insanity of random thoughts of the mind".

Typisch een toespraak van Adya, waarin hij het heeft over wat een "gekken-werk" het is om steeds maar in je denkende geest te zoeken naar wat waar is en steeds te verblijven in die virtuele wereld, in plaats van op te gaan in "wat er is", de realiteit.  

Een voorstel : beluister eens een fragment van een toespraak van Adyashanti ... en laat in een "comment " weten wat jullie er van vinden ?

Nieuw Boek !

Beste !

Een nieuw, engelstalig boek van Adyashanti is uit ... voorlopig is het alleen verkrijgbaar op zijn website, maar binnen enkele maanden zal het ook beschikbaar zijn via amazon.com en de Amerikaanse uitgeverij "Soundstrue". (www.soundstrue.com)

The End of Your World  - Adyashanti

.
.
.
.
.
.
.

.
.

.

De ondertitel is " Uncensored straight talks on the nature of enlightenment"...

Het voornaamste onderwerp is: " stel ... we hebben een moment van ontwaken beleefd ... wat nu ...? voor velen volgt er dan  een  moeizame weg, vol hindernissen, onzekerheid en dwaling ...

In tegenstelling tot een aantal leraren uit de traditie, beschouwt Adyashanti de tijdelijke toestand van ontwaken toch wel als een vorm van ontwaken.   Hij heeft in de meer dan tien jaar dat hij onderwijst vele mensen ontmoet die een diepe ervaring van Eenheid hebben gehad, maar daarna terugvielen in ego-bewustzijn ... 

Het boek wil een steun en hulp zijn in deze periode van onzekerheid. Bij Adyashanti zelf was er 7 jaar tussen een eerste, zeer belangrijke realisatie of ontwaken (op zijn 25e) en de permanente, grote doorbraak (rond zijn 32e levensjaar). 

Het ontwaken dat onmiddellijk permanent is, waarbij men niet meer terug in het ego-bewustzijn kan terug-gelokt worden   "happens only once in a blue moon" ... is dus erg zeldzaam, volgens Adya.  (voorbeeld hiervan is bv.  Ramana)

Dit boek "The End of Your World" is ook verkrijgbaar in de vorm van Audio-CDs ... een learning-course, verkrijgbaar via www.soundstrue.com.

 

 

D

21-10-08

brief

Beste !

een tijdje geleden las de spirituele leraar Adyashanti tijdens een bijeenkomst een brief voor die hij had ontvangen, van iemand die hij niet kende  :

" Beste Adyashanti,

Ik schrijf deze brief, omdat ik gisteren voor de eerste keer een opname hoorde van een van jouw satsangs.  En ik wil je echt  danken voor alles waar je over sprak.  Het was de satsang waarin je een beschrijving gaf  over de 3 fasen van verliching.

Eerst en vooral wil ik je zeggen hoe goed het is om een leraar te horen spreken over het "proces" dat blijkbaar plaatsheeft na het ontwaken.

Alles wat je beschrijft sprak me erg aan en zoals je zegt :" zo vele leraren spreken enkel over het ontwaken zelf  en misschien over hoe je daar kan geraken ...  dan zijn er nog guru's die enkel vanuit het absolute standpunt spreken : zij zeggen dat ontwaken enkel ontwaken is, of dat er geen ontwaken is en dat er niemand isdie ontwaakt ...

Dit is allemaal erg waardevol en hielp me tot op een punt , zo'n vijf jaar geleden, toen ik zelf ontwaakte en mijzelf plots kende als de stilte, de grote ruimtelijkheid, het pure blijvende bewustzijn ...  Het "ik" was volledig afwezig en er was een verrukking,  enkel stralende leegte bleef achter.

Dit duurde ongeveer 6 maanden en toen werd ik, zoals jij beschrijft, opnieuw naar een normale bewustzijns-toestand toe gedreven.  Niet echt de normale staat van zijn, maar iets tussen de twee in. 

En vanaf  toen had hetgeen ik hoorde op satsang bijna geen enkele zin meer .. wat ik wilde horen was waar ik me nu bevond, wat er nu gebeurde met me en wat ik kon verwachten.  Dit heb ik niet echt gekregen.  Zelfs niet toen ik enkele jaren later naar India ging en Papaji bezocht  die mijn ontwaken bevestigde. (wat was dit een gezegende ervaring !)  Maar hij had niet de tijd om me verder te begeleiden, te meer omdat hij toen al ziek was en geen satsang meer gaf.

Gelukkig was ik eindelijk een beetje in staat om te begrijpen wat er met me gebeurde toen ik Krishnamurti's citaat las : " ontwaken kan je in één ogenblik, maar om "het kleine ik" helemaal te laten oplossen is tijd nodig. "

(...)(Hij kwam nog enkele leringen tegen die aanwijzingen gaven over deze staat van zijn tussen ontwaakt zijn en de gewone staat van zijn...)

Maar geen van deze leringen stelde me uiteindelijk in staat om hieromtrent  innerlijke rust te vinden, tot ik hoorde wat jij beschreef, en daarvoor wil ik je danken.

Het is een terrein vol tegenstellingen  waarin ik terecht ben gekomen.  Maar wat ik me realiseerde  bij het ontwaken is niet veranderd. 

Ten eerste is de onthechting er nog : bij het ontwaken was het als een loskoppelen  : mijn leven viel weg en het kon niet meer vastgeketend worden.

Het was echt als het ontwaken uit een kwade droom en het zien dat dit alles niet echt  is ... dit weten is bij me gebleven.

Ten tweede : de diepe vrede die ik ervaarde, is een constante en is nog altijd bij me.  Zij is soms op de voorgrond, soms op de achtergrond, maar ze is altijd hier.

Ten derde is er voor mij niet echt nog "lijden" geweest sinds het ontwaken, toch niet op de manier zoals dat vroeger voorkwam.  Er is soms nog een samentrekken, erg tijdelijk en dit voelt niet lekker, maar ik kan dit niet lijden noemen, het verdwijnt erg snel en laat geen spoor achter.

En ten laatste ben ik dieper en dieper gaan ervaren dat ik zelf niets doe .. alles gebeurt gewoon. "

wordt vervolgd...

20-10-08

automatische piloot

 

een fragmentje uit een recente bijeenkomst van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti  :

"  Je kan als het ware "hier zijn", maar in zekere zin toch niet aanwezig zijn...

Heb je al eens meegemaakt dat je een eindje met de wagen rijdt en opeens besef je : " waar was ik de voorbije 15 minuten ?  hoe ben ik hier geraakt ?   hoe komt het dat ik niet tegen een boom gebotst ben ?  want ik was aan de vakantie van vorige maand aan het denken ...  of ik dacht na over iemand die ik niet zo leuk vind ...  waar zijn die 15 minuten gebleven ?   hoe ben ik hier geraakt ?  wie reed de wagen ?   "

heb je dit gevoel ooit gehad ?

dat is wat ik bedoel dat het mogelijk is om te zijn waar je bent - iets reed met de wagen - gelukkig,maar, anders was je helemaal niet hier geweest... maar eigenlijk toch niet aanwezig te zijn.

Hetzelfde ding dat je hart slaat en je longen ademt, was de auto aan het besturen.  Dus je was hier, maar misschien ook niet .  

Misschien was je in een droom-wereld die je denkende geest bijeen-fantaseerde ?

Ontwaken en verlichting heeft dus in de eerste plaats te maken met  uit die droom komen.   Voordat dit gebeurt  is er misschien  een waarnemen  : "het is een droom".   Want - vergis je niet - die droom is wat wij mensen  algemeen benoemen als "de realiteit".  Het is niet echt, het komt zelfs niet in de buurt van "echt".

Maar dit alles is wat we "echt" noemen en  wij denken en voelen en leven dit als "onze realiteit" ... tot we dit niet meer doen.

Ontwaken is dus beginnen te zien dat wat wij onze realiteit noemen niet echt is. "