05-07-08

verwijzing

Beste,

 Vandaag zou ik willen verwijzen naar een zeer waardevolle tekst over meditatie, die tot de kern van de zaak gaat .... het is van de hand van de Nederlander Rob Ek en staat op zijn blog over non-dualiteit en Advaita :

http://inzichten.blogspot.com/

zeer de moeite waard !

woorden

Arvis Justi is de eerste en belangrijkste leraar geweest van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti.  Zij komt uit de Zen-traditie van Taizan Maezumi Roshi.  Zij  zei twintig jaar geleden iets wat hem tot op heden is bij gebleven.

Arvis : " dit onderwijs, spiritualiteit, de essentie ervan  ... het kan zo makkelijk vervallen in gepraat en woorden ... "

Het is wel een beetje pijnlijk grappig om in deze blog dus ook te vervallen in woorden ...

Wat willen Ady en Arvis zeggen ? Misschien gaat de essentie van spiritualiteit wel verloren op het ogenblik dat de denkende geest weer op het toneel verschijnt. (dit wil nu ook weer niet zeggen dat we ons gezond verstand en weldenken moeten achterlaten wanneer we met deze dingen bezig zijn)

Als de denkende geest de controle overneemt, dan zal hij doen wat hij graag doet : aannemen dat hij het begrepen heeft en er een mooi concept van maken : bij voorbeeld het ene onderwijs gaan vergelijken met het andere en zien wat ze gemeen hebben.  Het spelletje van objectiveren en conceptualizeren is bezig.

.

Dit  intelectueel begrijpen van een spiritueel onderwijs kan in de plaats komen van waar het eigenlijk om gaat  : waar wijst dit onderwijs naar ? waar verwijzen deze woorden naar ? 

" Het is een vinger die wijst naar de maan " luidt de gekende Zen-spreuk.

Dus de woorden zijn richtingwijzers naar "wat je in essentie bent" : dit pure bewustzijn, dit "wat-er-is".

03-07-08

eenvoudig

Beste,

Even een bericht over de  video " The Simplest Thing",  van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti.

Wat Adya hier wil overbrengen : wat is het voor ons toch moeilijk om te blijven bij wat eenvoudig is, bij het eenvoudigste wat er is ...

Of zoiets als  " het is niet simpel om eenvoudig te blijven" ...

De denkende geest kan die eenvoud moeilijk verdragen : hij wil actief zijn, op het voorplan blijven, de controle houden, nieuwe dingen ontdekken. 

Zo zitten we nu eenmaal in elkaar en onze wereld gaat ook steeds sneller :  de mens van 2008 doet veel meer zintuiglijke indrukken op dan die van 1970 ...

Adya heeft als voorbeeld ook de film : de shots die afgewisseld worden gaan nu van de hak-op-de-tak, in een hels tempo, terwijl een oude film uit de jaren vijftig heel erg wennen is voor ons, door het veel tragere tempo.

Ook op het gebied van spiritueel onderwijs is er een grote vraag naar nieuwe theorieën, naar een geheime leer, naar iets wat ons onderscheidt van de "gewone" andere mensen...  Dus gaat de spirituele zoeker bijvoorbeeld eerst boeken lezen over de zeven chakra's om  daarna te ontdekken dat er eigenlijk dertien of meer te vinden zijn.  Terwijl het antwoord ligt in "stop !"

Zou het kunnen dat de denkende geest gewoon wat bang is van die onbeschrijflijke leegte die wordt aangevoeld wanneer er die eenvoud en rust is ? 

Het is alsof de denkende geest plots beseft  dat er een onpeilbaar diepe afgrond loert die dichterbij komt en dat hij zo snel mogelijk daar vandaan wil ?

 

14-06-08

give yourself a break

 

Een kort citaat van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti , waarin hij opmerkt dat het o zo moeilijk is voor "spirituele" mensen om zichzelf een break te geven .....

"Spirituele mensen kunnen behoren tot de meest gewelddadige mensen die je kan tegenkomen.

Meestal zijn ze gewelddadig tegenover zichzelf.  Ze proberen op een ongenadige manier hun geest, hun gevoelens en hun lichaam te controleren.  Ze geraken van streek en willen zich zelfs  geweld aandoen omdat ze niet het niveau bereiken dat de geconditioneerde geest zich gevormd heeft van wat ontwaakt-zijn is. 

Niemand is ooit vrij geworden door zo'n geweld.  Waarom zijn er zo weinig mensen echt vrij ?  Omdat ze proberen zich aan te passen aan ideeën, concepten en overtuigingen in hun hoofd.  Ze proberen zich al concentrerend een weg te banen naar de hemel.  

Maar Vrijheid gaat over "de natuurlijke staat", de spontane en niet-zelfbewuste expressie van "zijn".  Als je dit wilt vinden, besef dan dat zelfs het idee van "iemand die de controle heeft", een concept is dat door de geest gemaakt is.  Doe een stap terug in het onbekende. "

Adyashanti

12-06-08

video - wat is een goede relatie ?

Hierbij een video van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti :

Een student vraagt : "Waarom is het zo moeilijk om een goede liefdes-relatie te hebben met iemand ?"

Adya's antwoord is verrassend en confronterend.

 

10-06-08

oprecht

 

Beste !

Er is iets in het onderwijs van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti dat vraagt om oprechtheid en moed.

Want, dit gaat niet in de eerste plaats om "je beter willen voelen" (alhoewel dit een neveneffect kan zijn), of om speciale, spirituele ervaringen op te doen, en nog minder om een strijd om het hoogste spirituele level te bereiken.

De meeste spirituele zoekers zijn op zoek naar een zekere voldoening, naar een resultaat, ze zijn op weg om iets te worden : spiritueler, verlichter.  Ze willen, bewust of onbewust, een beter beeld van zichzelf projecteren naar de buitenwereld.

Wat Adya ons wil leren heeft weinig of niets te maken met new-age theorieën, noch met geloof of bijgeloof. Maar het confronteert ons...

De vraag die Adya ons stelt : wat ben jij, wanneer je alle ideeën over jezelf, al je ervaringen en gevoelens,  alle gedachten loslaat ? Wat gebeurt er als je gewoon het  "zijn"  toelaat en daarin alles en iedereen laat zijn zoals het is, zonder jouw controle of manipulatie ...

 Is er iets wat er dan overblijft... wat er al was en wat blijft ?  Als je op een rustig moment de moed bijeenraapt om deze vragen te stellen,  op een meditatieve manier, zonder ze met de denkende geest te willen rationaliseren, dan zou het kunnen dat je je bewust wordt : je ziet en voelt iets wat tijdloos is, wat open is en gewaar is : het is een pure aanwezigheid , die niet geregeerd wordt door de dictatuur van het egocentrisch denken, maar die een natuurlijkheid, ongeforceerdheid en gemak koppelt aan een open bewustzijn dat stil en grenzeloos is.

Kan het zijn dat dit is wat je echt bent ?  Deze leegte die toch bewust en vol is... Zou het kunnen dat dit jouw ware aard is ?  Het vergt oprechtheid en moed om dit te zien, te voelen, te beseffen en het dan ook te leven :  dat je meer en meer vanuit je ware aard gaat leven, in plaats van vanuit je virtuele, door je denken gemaakte wereld.

03-06-08

bewuster

Beste !

vandaag een klein fragmentje uit "Dansende Leegte", van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti.

"

Vraag : Wat wil dat zeggen, bewuster worden ?

Adyashanti : Veel leraren hebben het vergeleken met de situatie dat je 's nachts droomt.  Je weet hoe het is als je een prettige droom hebt en je een beetje wakker wordt, maar niet helemaal, en dan weer doorslaapt omdat je wilt dromen ?  Als je je dus weer hebt omgekeerd en weer gaat slapen, word je weer wakker en besef je dat je aan het dromen was, maar je bent slaperig en weet zelfs niet of je wakker wilt zijn.  Later op de dag wordt het duidelijker en ben je veel wakkerder.  De meeste spirituele zoekers zijn bijna altijd nog slaperig, zelfs na een belangrijke spirituele bewustwording.  Ze gaan heen en weer en weten niet zeker of ze wakker willen zijn, omdat ze nu een heel andere wereld zien.  Ze willen wakker worden uit de nare dingen, maar blijven dromen over de goede.  Ze willen letterlijk doorslapen in hun persoonlijke relatie, omdat ze weten dat als ze echt wakker worden, er dingen op een onverwachte manier zouden kunnen veranderen. "