15-03-10

onmeetbaar

onmeetbare realiteit

In de ware zin van het woord, is spiritualiteit niet een tijdverdrijf of een speeltje.  Het heeft niets te maken met jezelf verbeteren of met jouw status in "dromenland".  Het gaat ook niet om guru's in lange gewaden, geheime leringen, oude tradities of heilige boeken, waarvan mensen beweren dat ze geschreven werden door God.

Het gaat over hier en nu en of je al dan niet "slaapt in dromenland" of dat je wakker bent in de ontwaakte staat van zijn.

Het is eigen aan alle dromen dat de karakters daarin erg bezig zijn met het spelen van hun "droom"-personages - dat de grotere realiteit van wat er buiten deze droomstaat ligt, hen ontgaat.

En dan nog,  het zijn niet de droom-personages die wakker worden uit de droom, maar de dromer zelf.

Als spiritualiteit zinvol wil zijn, moet het gaan over wat zich bevindt buiten dit "dromenland"  wat de meeste mensen in hun geest creeëren en waarin de mensheid van dag tot dag leeft.  Want tenzij we ontwaken uit onze persoonlijke en collectieve droom, zullen we onbewust blijven leven aan de oppervlakte van een leven met een oneindig potentieel.

Alleen wat echt en waar is, heeft de kracht om ons te bevrijden van de mechanische en magnetische aantrekking van dit dromenland.  Want uiteindelijk is het onwetendheid (het geloof in dingen die onwaar zijn) wat ons gevangen houdt in een trance, die opgewekt wordt doordat we onze geconditioneerde stroom van gedachten in onze geest voor waar aannemen.

Als we willen ontwaken uit de hypnotse van onze denkende geest, moeten we al onze opvattingen en meningen herzien en in vraag stellen, zelfs tot in de kern van ons zijn, tot hetgeen echt, reeël en blijvend is, zichzelf manifesteert.

Waarheid is wat buiten de greep van de dromende geest ligt.  Het is niet iets wat kan je kan grijpen en kan vastleggen als een feit.  Waarheid is een tijdloze realiteit (echtheid) and daarom heilig in de ware betekenis van het woord. 

Alsjeblieft, denk niet aan waarheid in termen van mystiek of spiritualiteit.  Waarheid wijst naar het gehele bestaan en erbovenuit.

Waarheid bestaat evenzeer in uw theekop als in tempels en kerken.  Waarheid is even aanwezig tijdens het winkelen als tijdens het zingen tot God.

Als je Waarheid enkel op een spirituele of religieuze manier beschouwt, mis je het helemaal, want door dit te doen, creeër je beperkingen en afscheidingen die juist tegengesteld zijn aan Waarheid.

Waarheid is een onmeetbare realiteit die niet afgescheiden is van jouw eigen zijn.

Want in de revelatie van wat waar is, rust alles wat is in jouw "zijn".  Simpeler gezegd : als je het nu niet kan vinden onder jouw schoenzolen, dan vrees ik dat je het helemaal gemist hebt.


31-03-09

Mijn geheim is stilte

Beste !

hierbij een gedicht uit het boekje "My Secret is Silence" van eigentijds spiritueel leraar Adyashanti, die vooral praat over het ontwaken uit de droom van ego-bewustzijn.

" Mijn Geheim is Stilte

De golven van het verstand
eisen zo veel van de Stilte.
Maar Zij praat niet mee
geeft geen antwoorden noch argumenteert.
Zij is de verborgen auteur van elke gedachte
elk gevoel
elk moment.

Stilte.

Ze spreekt maar één woord.
En dat woord is dit bestaan zelf.
Geen naam die je haar geeft
kan Haar raken
kan Haar vatten.
Geen begrip
kan Haar omarmen.
.
Het verstand dringt zich op aan de Stilte
en eist om binnen gelaten te worden.
Maar geen brein kan binnentreden in
Haar  stralende duisternis
Haar pure en lachende
niets-heid.
.
Het verstand hult zich
in heilige vragen.
Maar de Stilte blijft
onbeweeglijk door haar gedoe.
Het enige wat zij vraagt is niets.
.
Niets.
.
Maar jij bent niet bereid om Haar dat te geven
omdat dat het laatste geldstuk is
in je broekzak.
En je geeft haar liever jouw eisen
dan je gewijde en lege handen.
.
.
(vrij vertaald naar een gedicht van Adyashanti)

28-03-09

identificatie met de grond gelijk

Beste !

In een recente bijeenkomst met spiritueel leraar "Adyashanti", vertelt hij een anecdote over een ontmoeting met een oude man, die hem iets bijzonders bijgebracht heeft.

In die periode was Adya erg bezig met Zen en meditatie en hij gedroeg en kleedde zich nogal als een "zen-guy".

Toen hij in de natuur rondtrok met rugzak, kwam hij in een verlaten streek een oude man tegen. Deze man had de wereld de rug toegekeerd en in het besef dat hij niet veel tijd meer voor zich had, was hij geen praatjesmaker.

Hij zag het boeddhistische gebeds-snoer dat Adya droeg,(een boeddhistische tegenhanger van de rozenkrans, maar met 108 kralen)

en vroeg : "wat is dat ?"

Adya zei : " dat is een boeddhistisch gebeds-snoer".

De oude man zei zonder aarzelen (in het engels) : "Boeddha was an ass".

Op het eerste zicht lijkt deze uitspraak onbezonnen en onrespectvol, maar het kwam van iemand die elke identificatie met religie of religieuze symbolen achter zich had gelaten.

En maanden later besefte Adya wat voor een groot cadeau dit antwoord eigenlijk was. De oude man zei dit niet vanuit een verdedigende positie of vanuit een weerstand maar vanuit een open inzicht. Adya kon hierop niet direct reageren, maar deze 4 woorden begonnen in zijn bewustzijn hun werk te doen.

Adya vergelijkt dit moment met een "zwaard dat door de identificatie met religieuze symbolen kliefde".

In de Zen-traditie zijn er vele verhalen en koans die over het wegvallen van identificatie vertellen.

Het meest bekende verhaal wat rechtstreeks te maken heeft met wat Adya hier vertelt, is wel "Kill The Buddha".

30-11-08

Nieuw Boek !

Beste !

Een nieuw, engelstalig boek van Adyashanti is uit ... voorlopig is het alleen verkrijgbaar op zijn website, maar binnen enkele maanden zal het ook beschikbaar zijn via amazon.com en de Amerikaanse uitgeverij "Soundstrue". (www.soundstrue.com)

The End of Your World  - Adyashanti

.
.
.
.
.
.
.

.
.

.

De ondertitel is " Uncensored straight talks on the nature of enlightenment"...

Het voornaamste onderwerp is: " stel ... we hebben een moment van ontwaken beleefd ... wat nu ...? voor velen volgt er dan  een  moeizame weg, vol hindernissen, onzekerheid en dwaling ...

In tegenstelling tot een aantal leraren uit de traditie, beschouwt Adyashanti de tijdelijke toestand van ontwaken toch wel als een vorm van ontwaken.   Hij heeft in de meer dan tien jaar dat hij onderwijst vele mensen ontmoet die een diepe ervaring van Eenheid hebben gehad, maar daarna terugvielen in ego-bewustzijn ... 

Het boek wil een steun en hulp zijn in deze periode van onzekerheid. Bij Adyashanti zelf was er 7 jaar tussen een eerste, zeer belangrijke realisatie of ontwaken (op zijn 25e) en de permanente, grote doorbraak (rond zijn 32e levensjaar). 

Het ontwaken dat onmiddellijk permanent is, waarbij men niet meer terug in het ego-bewustzijn kan terug-gelokt worden   "happens only once in a blue moon" ... is dus erg zeldzaam, volgens Adya.  (voorbeeld hiervan is bv.  Ramana)

Dit boek "The End of Your World" is ook verkrijgbaar in de vorm van Audio-CDs ... een learning-course, verkrijgbaar via www.soundstrue.com.

 

 

D

25-09-08

Hyves

Beste !

Gregory Brenda is de beheerder van een "Hyves" over Adyashanti.  Dit is een forum voor gelijkgezinden of gelijk-geïnteresseerden . Men kan hier vrij mailen en van gedachte wisselen over het onderwijs van Adyashanti. Het is ook een prima middel om op de hoogte te blijven van de activiteiten rond deze spirituele leraar.

Momenteel zijn er een 26-tal leden op deze Hyves.  Mocht u interesse hebben, bezoek zeker eens :

http://adyashanti.hyves.nl/

24-09-08

nog een recensie

Nog een recensie van het boek "Dansende Leegte" van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti :

Medium: Tijdschrift InZicht, mei 2008
Recensent: Danny Senesael 
 
" Adyashanti
werd geboren in Californië in 1962 en kreeg de naam Stephen Gray. Op zin negentiende begon hij zijn zentraining onder leiding van een leerling van Maezumi Roshi en een leerling van Suzuki Roshi. Hij beoefende gedurende vijftien jaar intens zenmeditatie, tot hij op basis van een aantal diepgaande ervaringen zijn ware aard realiseerde. Op uitnodiging van zijn leraar Arvis Justi begon hij daarna onderricht te geven.

Dit lijvige boek is een verzameling van Adya’s lessen, geselecteerd uit honderden dharmalezingen die hij tussen 1996 en 2002 gaf tijdens satsangs, weekendseminars en retraites. Er komen veel thema’s aan bod, waaronder ontwaken, satsang, openheid, onschuld stilte, bewustzijn en vrijheid. Volgens Adya is het doel van zijn onderricht ontwaken uit de droomstaat van afgescheidenheid om de werkelijkheid van het Ene te realiseren. Het gaat erom je bewust te worden van wat je werkelijk bent en dat dan zijn. Ontwaken is het einde van de zoeker, maar het begin van een leven vanuit je ware aard. In het hoofdstuk ‘Ontwaken’ licht hij op fraaie wijze de parabel toe die aangeeft dat het gemakkelijker is voor en kameel om door het oog van een naald te kruipen dan het voor een rijkaard is om in de hemel te komen. Er is maar één ding dat door het oog van de naald kan kruipen en dat is ruimte, je eigen niet-zijn.
Toen Adya een diepe bewustwording ervoer, ontdekte hij drie kenmerken: wijsheid, onschuld en liefde. Bewustwording ontsluit wijsheid, onschuld geeft je het gevoel dat het leven altijd weer nieuw is en de liefde die verschijnt is een liefde voor alles wat er is. Hij ontdekte dat het beter is om je niet op één ding te richten, maar alleen maar aanwezig te zijn, ofwel volledig ontvankelijk te worden. Zo zegt hij: ‘Deze staat van zijn heeft het kenmerk dat zij moeiteloos is. Een rustige geest die door concentratie is bereikt, wordt een doffe geest, niet een vrij geest.’ Adya waarschuwt dat een spirituele zoeker verslaafd kan raken aan spirituele roeservaringen en zo de waarheidsbevinding kan mislopen. De intellectuele component van deze verslaving is het geloof dat als je maar genoeg dergelijke ervaringen hebt, je je voortdurend fantastisch zult voelen. De spirituele roes wordt gevolgd door een spirituele depressie. Het komt erop aan niet meer te verlangen naar dergelijke ervaringen. Vrijheid heeft niets te maken met het laten voortduren van een bepaalde ervaring, omdat de aard van de ervaring bewegen is. Een ander gevaar is het stellen van eisen. Hierover zegt hij: ‘Er is een eenvoudig recept om gelukkig te zijn. Laat gewoon de eis die je aan dit moment stelt varen. Hou op met vrede na te jagen en hou op met liefde na te jagen, en je hart vult zich. De verlichtingservaring is dat er niets hoeft te veranderen.’
Het laatste hoofdstuk bevat een interview met Adya over zijn zoektocht. Deze nieuwe publicatie is direct en eerlijk, vrij van zenjargon, soms confronterend, soms uitnodigend, maar steeds verwijzend naar de essentie. Zijn benadering van bewustwording is niet zozeer gebaseerd op het ontwikkelen van spirituele oefeningen, maar eerder op het ontmantelen van de persoonlijkheid. 
     

22-09-08

boeman denken

Beste,

De eigentijdse spirituele leraar Adyashanti wijst ons erop dat zelfs één simpele gedachte in staat is om ons mee te voeren in een virtuele wereld - tenminste, als we deze gedachte als waar beschouwen en erop in gaan.  En onmiddellijk zal het bijpassende gevoel volgen.

Bijvoorbeeld : je komt je vroegere klasgenoot Mark tegen ... de gedachte die in je opkomt zou kunnen zijn  " Mark heeft me vroeger gepest .. " .  Deze gedachte is als een locomotief die een heleboel  andere gedachten als wagonnetjes oppikt : je negatief zelfbeeld, je herrinneringen... enkele seconden later bevind je je in een virtuele wereld : je verkrampt, hapt naar adem ...  de bijhorende gevoelens krijg je er gratis bij ...

Hoe meer we ons bewust zijn van de werking van dit proces, hoe makkelijker het voor ons wordt om er los van te komen.  Het is alsof we de locomotief zien voorbij komen, zonder er op te springen en zonder er iets aan vast te hangen.  Ook het fundamentele besef dat bevrijdend werkt : "deze gedachte is niet wat we werkelijk zijn of bepaalt niet wat wij zijn ..."

Op bijeenkomsten met Adyashanti komt dit thema regelmatig ter sprake.  En zoals vele leraren uit de school van de non-dualiteit is het niet zijn bedoeling om het denken als boeman te zien of te demoniseren.  Maar Adya maakt wel een onderscheid tussen functionele gedachten,  onschadelijke en ronduit schadelijke gedachten. (dit zijn gedachten die ons diep en een ego-trance brengen)

In zijn recente toespraken gaat hij nog een stapje verder in zijn pogingen om de mens vrij te maken van dwangmatig denken : enkele citaten :

"zou er naast de Anonieme Alcoholisten ook niet iets moeten bestaan zoals : de Anonieme Denk-verslaafden ... ? "

"heb je je al eens afgevraagd hoeveel leed je anderen bezorgd hebt door je denken (ego-denken) ? hoeveel mensen je pijn gedaan hebt door het denken ?  Sta er eens bij stil, zonder het te veroordelen ".