03-11-09

serieus

Beste,

een bijeenkomst in Garrison Institute, New York, met post-zen-leraar Adyashanti :

Adya : " Wanneer je vroeger naar een Zen tempel ging en je wilde een retraite meedoen of onderwijs ontvangen, of een monnik worden, dan lieten ze je bij de poort zitten, buiten. 

 Stel je eens voor dat je hier naar de retraite komt in Garrison en ze zeggen je : "nee ! we willen jou hier eigenlijk niet... dit is niet jouw plaats, je bent niet serieus.  Vergeet het maar en ga naar huis. Ga maar verder met je gewone leventje, want dit is niet wat je wilt."

En 90 % van de mensen zouden weggaan en eens vloeken.

En 10 % zou daar blijven rondhangen en proberen duidelijk te maken : " ik wil hier echt wel zijn".

En men zou antwoorden : "nee, hoor, zeker niet".

Dat is de manier van doen  in de vroegere Zen-traditie.  En af en toe kwamen ze eens naar buiten om je er van te overtuigen dat het beter was dat je zou weggaan.

Maar terwijl ze dit deden, zorgden ze er wel voor dat je te eten kreeg.  Wat te eten 's morgens, een kleine lunch, een hapje.   Dus ze verwaarloosden je niet, er werd wel voor je gezorgd.  En ze keken wat voor iemand je was.  Ze wilden weten of je ego nog de baas was.  Of je echt de Waarheid wilde ontdekken, of eerder je eigen impulsen wilde volgen.

En na een week of zo  - kan je je dat voorstellen ? - een week buiten bij de poort, zouden ze kunnen zeggen  : " Oké, kom maar binnen.  we vinden het goed dat je meedoet "

 

08-07-09

controle

Beste !

Hierbij een citaat uit het boek "Ware Meditatie" van de eigentijdse spiritueel leraar Adyashanti :

"Echte meditatie heeft niets te maken met het beheersen van een techniek; het gaat over het loslaten van controle.  Dat is meditatie.  Al het andere is in feite een vorm van concentratie.  Meditatie en concentratie zijn twee verschillende dingen.  Concentratie is een discipline; concentratie is een manier om onze ervaring richting te geven, te leiden of te beheeren.  Meditatie is de controle loslaten; het leiden van je ervaring, op welke manier dan ook, loslaten.  Het fundament van Ware Meditatie is dat we controle laten varen.

Het is voor een mens heel ingrijpend om controle los te laten.  Het klinkt makkelijk om te zeggen : "Laat alle controle los."  Maar voor de meeste mensen bestaat hun psychische structuur, hun psychologische zelf, hun ego, bijna helemaal uit controle.  Aan de geest of het ego vragen de controle op te geven is dus een revolutionair idee.  Wanneer we loslaten, al is het maar even, komen er gewisse verborgen angsten en aarzelingen omhoog.  "En als ik nu eens de controle loslaat", zegt de geest, "en er gebeurt niets ? En als ik ga zitten mediteren en alles laat zijn zoals het is, en er gebeurt niets, wat dan ?"  Daarom grijpen we naar een methode of een discipline, omdat de geest bang is, dat als hij de controle loslaat, er niets zal gebeuren. "

 

01-05-08

relax and sit

 

Beste !

In Zen is er de praktijk van het "just sitting" : "shikantaza".   Het is een meditatie-vorm die objectloos is en waarbij het zitten zelf de ingang vormt tot het bewust-zijn van alles wat zich hier en nu aandient. Meestal dient dit zitten volgens bepaalde voorschirften te gebeuren, zoals de verschillende lotus-houdingen en met een voorgeschreven manier van ademhalen.

.
.
.
.
.
.

.

De moderne spirituele leraar Adyashanti komt weliswaar uit de Zen-traditie, maar gaat voor een moderne invulling van dit zitten.

Hij vindt het vooral belangrijk dat dit zitten op een ontspannen manier gebeurt, dat men niet per sé met een recht rug hoeft te zitten of op een speciale manier te ademen, etc...

Immers, elke controle, elk voorschrift en elke innerlijke dwang zal  het "centrum" (ego) weer een plaats geven en het is juist de bedoeling om vrij te zijn van het centrum, van degene die het goed wil doen, van degene die iets wil bereiken, van degene die een bepaald idee heeft gevormd over meditatie, ontwaken en verlichting.

Dus,  het is precies door te ontspannen en jezelf niet in een bepaalde houding, patroon of dwang te brengen dat een dieper loskomen van het ik-bewustzijn kan plaatsvinden.

Adya heeft bijna 15 jaar op een erg rigoureuze manier gemediteerd in de Zen-traditie en zei hierover dat hij, ondanks zijn grote inspanningen er in faalde ...  en dat hij door wanhoop gedreven, een opening vond naar verdere bevrijding.