02-11-09

"spiritueel correct"

Beste,

In een recente bijeenkomst met spiritueel leraar Adyashanti ging het even over "negatieve emoties" en een uitspraak van Adya was opvallend nuchter en down to earth.

Hij zei dat er in vele zogenaamde spirituele kringen en bewegingen een soort taboe heerst rond negatieve emoties zoals kwaadheid of jaloezie ... 

Je merkt dat de spirituele zoeker zich - in zijn streven naar spirituele groei - een ideaalbeeld heeft gevormd, waarbij het "not done" is om de negatieve emoties naar boven te laten komen of te kanaliseren. Is oprechtheid en integriteit op deze manier mogelijk ?

Zoals in de maatschappij een "politieke correctheid" heerst, zo is er in de spirituele middens vaak een "spirituele correctheid".

Is het toelaten van een negatieve emotie als kwaadheid niet een kans om te groeien ?  Om deze niet uit de weg te gaan, te verdringen, te ontkennen ...  Maar oprecht er naar te kijken en te zien vanwaar deze komt, wat het onderliggende patroon is ...

Adya vertelt over zijn vroegere patroon om steeds "nice guy" te zijn en het besef dat dit in feite onwaar was en een valse identiteit ...  waarbij negatieve emoties verdrongen worden door het "nice-guy-patroon" . Door meditatie en het proces van ontwaken kwam hij op een moment dat hij negatieve emoties moest toelaten.  Hij reed op de snelweg met de wagen en er kwam van alles naar boven.  In plaats van dit te ontkennen, liet hij dit allemaal toe en kon hij het patroon loslaten en verder groeien.

15-05-08

soortgelijke

Beste !

in Nederland zijn er mensen bezig met het beleven van een spiritualiteit die toch wel veel gemeen heeft met die van de eigentijdse leraar Adyashanti.  In ieder geval zijn er voor mij heel wat herkenningspunten.

Op hun homepage www.nu-meditatie.nl schrijven ze :

" Nu-meditatie: Laat je vrij vallen in het tijdloze, wijdse onbekende van het Nu en word je weer bewust van dat wat alles ervaart. Dat wat gewaar is van alle gevoelens en alle gedachten, zonder ermee in conflict te zijn. Tijdens nu-meditatie worden de interne filmpjes en stemmen, zonder inspanning even stop gezet. Dan zijn er direct geen verkrampingen en geen problemen meer. Er blijft alleen geluk, rust en tevredenheid over. Dan ervaar je weer jouw natuurlijke staat van Zijn. "

.
.
.
.
.
.
.

Op hun website wordt ook verwezen naar het onderwijs van Adya, met enkele geluidsfragmenten en video's en een link naar het boek "Emptiness Dancing". (Dansende Leegte) 

Zij organiseren allerlei activiteiten, zoals satsangs, workshops, avonden etc.   Spijtig genoeg is het meestal in Amsterdam of Nijmegen.

 


 

16-04-08

westerse zen

 

Deze keer wil ik de lezers even een stukje vertaling uit een Amerikaans artikel aanbieden, getiteld :  "Adyashanti and westernized Zen".

Het artikel gaat over de verschillen tussen het traditionele zen onderwijs en de manier waarop dit gebeurt door moderne leraren, zoals Adya, die deze traditie doorbreken.

De schrijver van het artikel begint als volgt :

" De eerste keer dat ik naar de zen-leraar Adyashanti ging, bracht ik een kussen mee voor de Zazen-meditatie .(dit is het mediteren in halve of hele lotus-houding) 

Immers,  bij een intensieve tweedaagse zou men verwachten dat er heel wat gemediteerd wordt.  Maar toen ik ter plaatse kwam, vond deze bijeenkomst niet plaats in een traditionele meditatie-hal, maar in een kleine kapel, met stoelen op een rij en  een podium waarop een microfoon en een fles water stond. Sommige mensen die voor mij aangekomen waren, zaten met de ogen toe, blijkbaar mediterend, en anderen waren zachtjes aan het praten of zaten gewoon en wachtten.  Wat uit mijn lood geslagen, vroeg ik mezelf : "wat is dit?"

Stijl van Lesgeven

Adyashanti is geen monnik, maar een leek : hij is getrouwd.  Hij draagt geen speciale kledij als hij satsang geeft.  

Een satsang duurt ongeveer twee uren.  Men start met een korte periode van stilte - ongeveer 10 minuten . 

Daarna spreekt hij ongeveer een uur, waarbij hij nooit notities gebruikt.  Zijn voordracht draait meestal thematisch rond hetzelfde -  de nadruk ligt op ontwaken en het belichamen van dit ontwaakt-zijn. Toch is het elke keer anders en het lijkt  wel "uit de losse pols" te komen.

(Als illustratie hierbij enkele titels van zijn satsang-voordrachten :)

*  Life without a story 

 * The unconditioned

*  Stillness

*  Dance your Dance 

 * Leaping beyond all fear 

* The presence of being

* The cause of suffering

Zijn taal is erg "down to earth" en persoonlijk, waarbij hij heel vaak zijn persoonlijke ervaringen meedeelt.  Het is een erg intieme manier van communiceren en vaak ook humoristisch.

Het is maar af en toe dat hij refereert naar bepaalde boeddhistische leringen en hij gebruikt ook verhalen en zegswijzen uit andere religieuze bronnen zoals de Vedanta en de Christelijke geschriften en mystieken.

Ter illustratie : Adya citeert af en toe "zijn favoriete verlichte priester" : Anthony De Mello : de maker van korte maar krachtige wijze verhaaltjes die ook in verschillende bundels gepubliceerd zijn.  Ook Meister Eckhart, en de Indische grootheden Ramana en Nisargadatta worden genoemd en geciteerd.

Na zijn voordracht zijn er mensen die hun hand opsteken wanneer ze met hem willen spreken en hij selecteert dan iemand uit het publiek om mee vooraan te komen.  De geselecteerde personen stellen vragen, praten over problemen of over wat op hun lever ligt. Adyashanti  antwoordt door met hen in dialoog te gaan op een manier die een toehoorder beschreef als erg gelijkend op een private  "dokusan" *

(dokusan : Een persoonlijk gesprek waarin de roshi (zen-leraar) zijn leerling test, gewoonlijk gedurende een sesshin (intensieve oefen-periode)

Dokusan - ruimte - afbeelding, in de traditionele zen-stijl.

.