15-03-10

onmeetbaar

onmeetbare realiteit

In de ware zin van het woord, is spiritualiteit niet een tijdverdrijf of een speeltje.  Het heeft niets te maken met jezelf verbeteren of met jouw status in "dromenland".  Het gaat ook niet om guru's in lange gewaden, geheime leringen, oude tradities of heilige boeken, waarvan mensen beweren dat ze geschreven werden door God.

Het gaat over hier en nu en of je al dan niet "slaapt in dromenland" of dat je wakker bent in de ontwaakte staat van zijn.

Het is eigen aan alle dromen dat de karakters daarin erg bezig zijn met het spelen van hun "droom"-personages - dat de grotere realiteit van wat er buiten deze droomstaat ligt, hen ontgaat.

En dan nog,  het zijn niet de droom-personages die wakker worden uit de droom, maar de dromer zelf.

Als spiritualiteit zinvol wil zijn, moet het gaan over wat zich bevindt buiten dit "dromenland"  wat de meeste mensen in hun geest creeëren en waarin de mensheid van dag tot dag leeft.  Want tenzij we ontwaken uit onze persoonlijke en collectieve droom, zullen we onbewust blijven leven aan de oppervlakte van een leven met een oneindig potentieel.

Alleen wat echt en waar is, heeft de kracht om ons te bevrijden van de mechanische en magnetische aantrekking van dit dromenland.  Want uiteindelijk is het onwetendheid (het geloof in dingen die onwaar zijn) wat ons gevangen houdt in een trance, die opgewekt wordt doordat we onze geconditioneerde stroom van gedachten in onze geest voor waar aannemen.

Als we willen ontwaken uit de hypnotse van onze denkende geest, moeten we al onze opvattingen en meningen herzien en in vraag stellen, zelfs tot in de kern van ons zijn, tot hetgeen echt, reeël en blijvend is, zichzelf manifesteert.

Waarheid is wat buiten de greep van de dromende geest ligt.  Het is niet iets wat kan je kan grijpen en kan vastleggen als een feit.  Waarheid is een tijdloze realiteit (echtheid) and daarom heilig in de ware betekenis van het woord. 

Alsjeblieft, denk niet aan waarheid in termen van mystiek of spiritualiteit.  Waarheid wijst naar het gehele bestaan en erbovenuit.

Waarheid bestaat evenzeer in uw theekop als in tempels en kerken.  Waarheid is even aanwezig tijdens het winkelen als tijdens het zingen tot God.

Als je Waarheid enkel op een spirituele of religieuze manier beschouwt, mis je het helemaal, want door dit te doen, creeër je beperkingen en afscheidingen die juist tegengesteld zijn aan Waarheid.

Waarheid is een onmeetbare realiteit die niet afgescheiden is van jouw eigen zijn.

Want in de revelatie van wat waar is, rust alles wat is in jouw "zijn".  Simpeler gezegd : als je het nu niet kan vinden onder jouw schoenzolen, dan vrees ik dat je het helemaal gemist hebt.


08-07-09

controle

Beste !

Hierbij een citaat uit het boek "Ware Meditatie" van de eigentijdse spiritueel leraar Adyashanti :

"Echte meditatie heeft niets te maken met het beheersen van een techniek; het gaat over het loslaten van controle.  Dat is meditatie.  Al het andere is in feite een vorm van concentratie.  Meditatie en concentratie zijn twee verschillende dingen.  Concentratie is een discipline; concentratie is een manier om onze ervaring richting te geven, te leiden of te beheeren.  Meditatie is de controle loslaten; het leiden van je ervaring, op welke manier dan ook, loslaten.  Het fundament van Ware Meditatie is dat we controle laten varen.

Het is voor een mens heel ingrijpend om controle los te laten.  Het klinkt makkelijk om te zeggen : "Laat alle controle los."  Maar voor de meeste mensen bestaat hun psychische structuur, hun psychologische zelf, hun ego, bijna helemaal uit controle.  Aan de geest of het ego vragen de controle op te geven is dus een revolutionair idee.  Wanneer we loslaten, al is het maar even, komen er gewisse verborgen angsten en aarzelingen omhoog.  "En als ik nu eens de controle loslaat", zegt de geest, "en er gebeurt niets ? En als ik ga zitten mediteren en alles laat zijn zoals het is, en er gebeurt niets, wat dan ?"  Daarom grijpen we naar een methode of een discipline, omdat de geest bang is, dat als hij de controle loslaat, er niets zal gebeuren. "

 

06-04-08

video

Hierbij een kort video-fragment in het Engels. Adya spreekt over "our Unborn Nature".

Nederlandstalig boek verschenen

Adyashanti's boek "Dansende Leegte" is voorlopig het enige nederlandstalige boek van zijn hand.

uit de inhouds-opgave :

" In Zen bestaat het gezegde : "Wanneer de realisatie diep gaat, danst je hele wezen". Als realisatie volledig wil zijn, moet het de drie niveau's van hoofd, hart en gevoel raken.  Je kunt een heel heldere, verlichte geest hebben, maar je wezen danst niet. Dan, als je hart opengaat, tegelijk met de geest, begint je wezen te dansen. Dan komt alles tot leven. En wanneer je gevoel opengaat, is er die diepe, onpeilbaar diepe stabiliteit, waanin die opening, die jij bent, is overgegaan in doorzichtigheid. Jij danst - de leegte danst."

Nico Tydeman, (toch niet de eerste de beste in Zen) besprak dit boek onlangs en noemde het "een van de beste boeken over verlichting die ik ooit las".  Hij sprak over een heldere taal, een authentieke boodschap, die ondersteund is door ervaring, en een groot talent als spiritueel leraar.

"Dansende Leegte"  is de vertaling van :

De engelstalige inleiding is ook treffend :

"There is something about you brighter than the sun and more mysterious than the night sky."

Who are you when you are not thinking yourself into existence? What is ultimately behind the set of eyes reading these words? In Emptiness Dancing, Adyashanti invites you to wake up to the essence of what you are, through the natural and spontaneous opening of the mind, heart, and body that holds the secret to happiness and liberation.

From the first stages of realization to its evolutionary implications, Adyashanti shares a treasure trove of insights into the challenges of the inner life, offering lucid, down-to-earth advice on topics ranging from the ego, illusion, and "spiritual addiction" to compassion, letting go, the eternal now, and more. Whether you read each chapter in succession or begin on any page you feel inspired to turn to, you will find in Adyashanti's wisdom an understanding and ever-ready guide to "the full wonder of your infinite self-nature."

This 2nd edition, published by Sounds True, includes an exclusive 14 page interview.