22-03-10

er voor gaan

In een bijeenkomst van enkele jaren geleden heeft Adya het over het belang van "earnestness" of oprechtheid.

Hij vertelt een anecdote uit zijn tijd als zen-student die veel zegt over zijn ioprechte engagement om de waarheid te kennen en te ontwaken.

Adya was al een 5-tal jaren zeer actief in Zen en verbleef ook geregeld in zen-kloosters voor retreats en meditatie-sessies.

Op een bepaald ogenblik luisterde hij toevallig naar een gesprek van een groepje oud-gedienden van de zen-gemeenschap : mensen die al 20 of 30 jaar actief deze weg gingen.

En Adya hoorde hen dingen zeggen in de zin van :

 "weet je nog, in het begin, toen we dit deden om "verlicht" te worden ?"  ... 

"ja, wat waren we toen nog naïef, hé "

"tja,  uiteindelijk is er niet zo veel veranderd, maar de praktijk van zen is toch waardevol voor mij ..."

het kwam er op neer dat ze zich er bij neergelegd hadden dat ze door Zen te beoefenen niet ontwaakt waren, maar dat het wel iets fijn is om te doen en dat het wel veel voor hen betekent.

Op het moment dat Adya deze conversatie hoorde, wilde hij het luidkeels uitschreeuwen.   Hij had zulke intense wil om de waarheid te kennen, dat hij een sterke innerlijke weerstand voelde tegen deze houding.  Hij respecteerde deze mensen nochtans zeer, het waren vriendelijke, verstandige mensen, waar hij een goed contact mee had.

Maar hij voelde innerlijk dat oprechte verlangen en dat vuur ...

... gewoon al het idee dat hij 30 jaar Zen  zou beoefenen zonder te ontwaken, vervulde hem met afschuw.

anecdote verteld op de DVD : "The Path of Earnestness". DVD 25.

03-11-09

serieus

Beste,

een bijeenkomst in Garrison Institute, New York, met post-zen-leraar Adyashanti :

Adya : " Wanneer je vroeger naar een Zen tempel ging en je wilde een retraite meedoen of onderwijs ontvangen, of een monnik worden, dan lieten ze je bij de poort zitten, buiten. 

 Stel je eens voor dat je hier naar de retraite komt in Garrison en ze zeggen je : "nee ! we willen jou hier eigenlijk niet... dit is niet jouw plaats, je bent niet serieus.  Vergeet het maar en ga naar huis. Ga maar verder met je gewone leventje, want dit is niet wat je wilt."

En 90 % van de mensen zouden weggaan en eens vloeken.

En 10 % zou daar blijven rondhangen en proberen duidelijk te maken : " ik wil hier echt wel zijn".

En men zou antwoorden : "nee, hoor, zeker niet".

Dat is de manier van doen  in de vroegere Zen-traditie.  En af en toe kwamen ze eens naar buiten om je er van te overtuigen dat het beter was dat je zou weggaan.

Maar terwijl ze dit deden, zorgden ze er wel voor dat je te eten kreeg.  Wat te eten 's morgens, een kleine lunch, een hapje.   Dus ze verwaarloosden je niet, er werd wel voor je gezorgd.  En ze keken wat voor iemand je was.  Ze wilden weten of je ego nog de baas was.  Of je echt de Waarheid wilde ontdekken, of eerder je eigen impulsen wilde volgen.

En na een week of zo  - kan je je dat voorstellen ? - een week buiten bij de poort, zouden ze kunnen zeggen  : " Oké, kom maar binnen.  we vinden het goed dat je meedoet "

 

02-11-09

"spiritueel correct"

Beste,

In een recente bijeenkomst met spiritueel leraar Adyashanti ging het even over "negatieve emoties" en een uitspraak van Adya was opvallend nuchter en down to earth.

Hij zei dat er in vele zogenaamde spirituele kringen en bewegingen een soort taboe heerst rond negatieve emoties zoals kwaadheid of jaloezie ... 

Je merkt dat de spirituele zoeker zich - in zijn streven naar spirituele groei - een ideaalbeeld heeft gevormd, waarbij het "not done" is om de negatieve emoties naar boven te laten komen of te kanaliseren. Is oprechtheid en integriteit op deze manier mogelijk ?

Zoals in de maatschappij een "politieke correctheid" heerst, zo is er in de spirituele middens vaak een "spirituele correctheid".

Is het toelaten van een negatieve emotie als kwaadheid niet een kans om te groeien ?  Om deze niet uit de weg te gaan, te verdringen, te ontkennen ...  Maar oprecht er naar te kijken en te zien vanwaar deze komt, wat het onderliggende patroon is ...

Adya vertelt over zijn vroegere patroon om steeds "nice guy" te zijn en het besef dat dit in feite onwaar was en een valse identiteit ...  waarbij negatieve emoties verdrongen worden door het "nice-guy-patroon" . Door meditatie en het proces van ontwaken kwam hij op een moment dat hij negatieve emoties moest toelaten.  Hij reed op de snelweg met de wagen en er kwam van alles naar boven.  In plaats van dit te ontkennen, liet hij dit allemaal toe en kon hij het patroon loslaten en verder groeien.

03-09-09

Basic Teachings

Beste !

Op de website van de eigentijdse spiritueel leraar Adyashanti zijn twee video's te bekijken die erg interessant zijn en nog gratis ook.

Het gaat om "Basic Teachings" : in een video van een 40-tal minuten legt Adyashanti uit wat de basis-principes zijn van het spiritueel onderwijs wat hij geeft.

Een tweede video "Application of the Teachings" geeft in een 3-tal hoofdstukken weer wat de practische toepassing is, in het dagelijkse leven.

Je kan de video's bekijken via deze link :

http://www.adyashanti.org/cafedharma/index.php?file=libra...

10-07-09

Zen-gevoel

Beste !

" van dat soort muziek wordt je helemaal ZEN " ...

" ik heb gisteren even een ZEN-moment gehad " ...

" doe deze welness en voel je helemaal ZEN "  ...

Het woord ZEN is wel erg geëvolueerd in zijn betekenis : momenteel heeft het vooral een connotatie met "zichzelf goed voelen" , "op zijn gemak zijn",  "in evenwicht zijn".  Je vindt het dagelijks in damesbladen en op tv. Er worden zelfs meubels en GSM's gemaakt met de naam "ZEN" er op.

Als men nu dat woord gebruikt, wordt niet verwezen naar de "beoefening van  Zen", zoals die ontstaan is uit het boeddhisme, vanuit het Chinese "Chan", wat overwaaide naar Korea en Japan, waar het de ganse cultuur ging beïnvloeden.

Wat een contrast !  In de Zen-kloosters werd en wordt op een rigoureuze manier urenlang gemediteerd en geleefd op een haast spartaanse manier.   Het ging er niet om dat we ons beter zouden voelen , maar over fundamentele vragen zoals "wat ben ik ?" , "wat is boeddha-natuur ?"

Leonard Cohen

Een foto van Leonard Cohen, die jarenlang Zen-monnik was en deelnam aan de beoefening op Mount Baldy.

.

.

.

De eigentijdse spiritueel leraar Adyashanti  heeft gedurende een 15-tal jaren Zen beoefend, op een nogal "yange" manier.   Hij ging ervoor, wilde  niets minder dan verlicht worden.  Jaren van intensieve oefening, meditatie, zelf-onderzoek.  Hij bouwde in zijn tuin zelfs een meditatie-hut. 

Wat zijn beoefening erg heeft geholpen, was het schrijven ... hij had een boek waarin hij een pertintente, voor hem belangrijke, spirituele vraag opschreef.  bv. "wat ben ik als ik mezelf niet identificeer met  gedachten en meningen ?" Dan ging hij in een kopje koffie drinken en schreef pas een zin op als hij zeker was dat die WAAR was.  En hij kon daar uren aan werken, tot er een tekst ontstaan was waarin hij illusies had ingezien en dichter bij zijn ware aard was gekomen.

21-04-09

audio-fragment

Beste,

een mooi audio-fragment van de opname "The End of Your World". 

Ondertussen is deze reeks opnames ook als boek verschenen.  Het gaat vooral over wat er gebeurt nadat we een glimp opgevangen hebben van wat wij werkelijk zijn. Hij behandelt de verwarring, de vele valkuilen die we kunnen tegenkomen vanuit zijn persoonlijke ervaringen met ontwaken en het praten over en met (min of meer) ontwaakte mensen.

 

15-04-09

fragment uit "Ware Meditatie"

Beste,

.

Hierbij een fragmentje uit de kersverse vertaling van het boek "True Meditation", uitgegeven bij Samsara onder de titel "Ware Meditatie".

Schrijver is spiritueel leraar Adyashanti, die op een briljante wijze een aantal onverwoordbare inzichten kan overbrengen.

"Wat ik in de loop der jaren gemerkt heb, is dat zelfs mensen die echt goed mediteren hun meditatie achter zich laten wanneer ze van het kussen opstaan.  Terwijl ze mediteren kunnen ze hun ideeën, hun meningen en hun oordelen loslaten.  Maar zodra ze van het kussen af zijn, hebben ze op de een of andere manier het gevoel dat ze die allemaal weer moeten adopteren.  Ware Meditatie is iets dat werkelijk leeft bij ons.  We kunnen het altijd en overal toepassen.  Je kunt door de straat rijden in je auto en alles laten zijn zoals het is.  Je kunt oefenen om het verkeer te laten zijn zoals het is.  Je kunt oefenen jezelf te laten voelen zoals je je voelt.  Je kunt het weer laten zijn zoals het is.  Of je kunt de volgende keer dat je je vriend of je minnaar ontmoet, die ervaring onderzoeken.  Hoe is het om deze persoon te ontmoeten, wanneer hij van mij helemaal mag zijn zoals hij is ?  Hoe is het wanneer ik van mijzelf helemaal mag zijn zoals ik ben ?  Wat gebeurt er dan ?  Hoe gaan we met elkaar om ? Hoe verandert dat ?   Ware Meditatie kan dus een zeer actieve meditatie zijn, een zeer betrokken meditatie. "

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende