31-03-09

Mijn geheim is stilte

Beste !

hierbij een gedicht uit het boekje "My Secret is Silence" van eigentijds spiritueel leraar Adyashanti, die vooral praat over het ontwaken uit de droom van ego-bewustzijn.

" Mijn Geheim is Stilte

De golven van het verstand
eisen zo veel van de Stilte.
Maar Zij praat niet mee
geeft geen antwoorden noch argumenteert.
Zij is de verborgen auteur van elke gedachte
elk gevoel
elk moment.

Stilte.

Ze spreekt maar één woord.
En dat woord is dit bestaan zelf.
Geen naam die je haar geeft
kan Haar raken
kan Haar vatten.
Geen begrip
kan Haar omarmen.
.
Het verstand dringt zich op aan de Stilte
en eist om binnen gelaten te worden.
Maar geen brein kan binnentreden in
Haar  stralende duisternis
Haar pure en lachende
niets-heid.
.
Het verstand hult zich
in heilige vragen.
Maar de Stilte blijft
onbeweeglijk door haar gedoe.
Het enige wat zij vraagt is niets.
.
Niets.
.
Maar jij bent niet bereid om Haar dat te geven
omdat dat het laatste geldstuk is
in je broekzak.
En je geeft haar liever jouw eisen
dan je gewijde en lege handen.
.
.
(vrij vertaald naar een gedicht van Adyashanti)

03-02-09

Moeiteloze Moeite

Beste,

een fragment uit  "True Meditation",  dat binnenkort zal verschijnen in het nederlands onder de titel "Ware Meditatie".  Geschreven door de  eigentijdse spirituele leraar Adyashanti :

" Nog een veel voorkomende vraag  over meditatie heeft te maken met "inspanning".    Ik praat veel over gemak en moeiteloosheid bij meditatie en soms brengt dit mensen in de war : zij denken dat ik hen in een staat  van luiheid wil brengen.  Het mediteren zonder inspanning wat ik bedoel, is echter niet hetzelfde als lijzigheid en het is ook niet een mistige vaagheid. 

Wanneer ik met mijn leraar over meditatie sprak, gaf ze me een van de mooiste en diepste lessen mee, in de vorm van een vraag :  " is het helder ?"  "leeft het ?".  Dit is een uitstekende les.   We kunnen mediteren zonder inspanning, maar als we dit op een luie manier interpreteren, dan zal  onze meditatie dromerig en mistig worden.  Dan is het bijna alsof we in een trance zijn of onder invloed van drugs.  Dat is niet wat ik bedoel met moeiteloos mediteren.  

Moeiteloos betekent niet dat er geen inspanning is ; het betekent net genoeg inspanning om levendig, aanwezig te zijn, hier en nu.  Helder zijn.  Mijn leraar noemde dit "moeiteloze moeite". (effortless effort)  We moeten zelf ontdekken wat dit betekent.  Te veel streven en we worden te strak ; te weinig streven en we worden dromerig.   Ergens in het midden is er een staat van levendigheid en helderheid en innerlijke klaarheid.   Dat bedoel ik wanneer ik mensen aanraad om niet te veel inspanning te gebruiken.  Je moet zelf te weten komen hoeveel dat is. "

(vrij vertaald uit "True Meditation" van Adyashanti)

 

09-12-08

fragment "The End of Your World"

Beste,

hierbij een fragment uit het nieuwe boek van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti : "The End of Your World"  :

.

.

.

.

.

.

" De meeste dingen die ons verteld worden over ontwaken, klinken als een verkoops-praatje voor 'verlichting'.  In zo'n verkoops-praatje worden ons alleen de meest positieve aspecten voorgehouden ; er kunnen ons zelfs zaken verteld worden die niet waar zijn.  Er wordt dan beweerd  dat verlichting volop liefde, extase, compassie en eenheid is, en nog een heleboel andere positieve ervaringen.  Meestal wordt het verbloemd in fantastische verhalen, zodat we beginnen geloven dat ontwaken te maken heeft met mirakels en mystieke krachten.  Een van de meest voorkomende verkoopverhalen houdt in dat verlichting beschreven wordt als een ervaring van absolute verrukking (gelukzaligheid).  Daardoor gaan mensen denken : "als ik spiritueel ontwaak, wanneer ik één wordt met God, zal ik komen tot een constante staat van extase ".  Dit is natuurlijk een diep misverstand over wat ontwaken werkelijk is.

Er kan een verrukking zijn bij ontwaken, want dit is eigenlijk een bijprodukt van ontwaken - maar het is niet het ontwaken zelf.  Zolang we het bijprodukt najagen, zullen we hetgeen echt is, mislopen. 

(...) deze paragraaf gaat over "Ontwaken is niet het najagen van leuke gevoelens en spirituele gewaarwordingen"

Het is belangrijk dat we weten wat onwaken niet is, zodat we niet langer de bijprodukten van ontwaken najagen.  We moeten het verlangen opgeven naar positieve mentale gewaarwordingen.  Het pad naar ontwaken heeft niet te maken met positieve gevoelens. In tegendeel, verlichting kan wel eens niet zo gemakkelijk of positief zijn.  Het is niet zo gemakkelijk om al je illusies verbrijzeld te zien worden.  Het is niet zo gemakkelijk om visies die we al zo lang hadden, los te laten.  Er kan een grote weerstand opkomen tegen het doorzien van zelfs die illusies die ons een grote pijn veroorzaken. "

Adyashanti .... (vrij vertaald)

30-11-08

café dharma

Beste !

via de website van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti (www.adyashanti.org) kan u op een eenvoudige manier toegang krijgen tot de frisse benadering van spirituele lessen.

Ten eerste is er veel materiaal gratis ter beschikking.  Het is wel bijna allemaal in het Engels.  Er zijn zeer goede geschreven teksten, zowel als audio- en video-fragmenten.  Deze zijn een uitstekende kennismaking met Adyashanti.

Langere toespraken zijn ook gratis downloadbaar via "Café-Dharma", te bereiken via zijn website. 

Onlangs is er een reeks gratis ter beschikking gesteld : "The Full Embrace".  (Embodiment Satsangs)  Het gaat hier over bijeenkomsten met een groep studenten, met als thema het integreren in het dagelijks leven van wat men gerealiseerd heeft en wat men werkelijk is, als ware aard". 

Recent is ook gratis ter beschikking "Insanity and Reality".   Moving beyond the insanity of random thoughts of the mind".

Typisch een toespraak van Adya, waarin hij het heeft over wat een "gekken-werk" het is om steeds maar in je denkende geest te zoeken naar wat waar is en steeds te verblijven in die virtuele wereld, in plaats van op te gaan in "wat er is", de realiteit.  

Een voorstel : beluister eens een fragment van een toespraak van Adyashanti ... en laat in een "comment " weten wat jullie er van vinden ?

Nieuw Boek !

Beste !

Een nieuw, engelstalig boek van Adyashanti is uit ... voorlopig is het alleen verkrijgbaar op zijn website, maar binnen enkele maanden zal het ook beschikbaar zijn via amazon.com en de Amerikaanse uitgeverij "Soundstrue". (www.soundstrue.com)

The End of Your World  - Adyashanti

.
.
.
.
.
.
.

.
.

.

De ondertitel is " Uncensored straight talks on the nature of enlightenment"...

Het voornaamste onderwerp is: " stel ... we hebben een moment van ontwaken beleefd ... wat nu ...? voor velen volgt er dan  een  moeizame weg, vol hindernissen, onzekerheid en dwaling ...

In tegenstelling tot een aantal leraren uit de traditie, beschouwt Adyashanti de tijdelijke toestand van ontwaken toch wel als een vorm van ontwaken.   Hij heeft in de meer dan tien jaar dat hij onderwijst vele mensen ontmoet die een diepe ervaring van Eenheid hebben gehad, maar daarna terugvielen in ego-bewustzijn ... 

Het boek wil een steun en hulp zijn in deze periode van onzekerheid. Bij Adyashanti zelf was er 7 jaar tussen een eerste, zeer belangrijke realisatie of ontwaken (op zijn 25e) en de permanente, grote doorbraak (rond zijn 32e levensjaar). 

Het ontwaken dat onmiddellijk permanent is, waarbij men niet meer terug in het ego-bewustzijn kan terug-gelokt worden   "happens only once in a blue moon" ... is dus erg zeldzaam, volgens Adya.  (voorbeeld hiervan is bv.  Ramana)

Dit boek "The End of Your World" is ook verkrijgbaar in de vorm van Audio-CDs ... een learning-course, verkrijgbaar via www.soundstrue.com.

 

 

D

14-06-08

give yourself a break

 

Een kort citaat van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti , waarin hij opmerkt dat het o zo moeilijk is voor "spirituele" mensen om zichzelf een break te geven .....

"Spirituele mensen kunnen behoren tot de meest gewelddadige mensen die je kan tegenkomen.

Meestal zijn ze gewelddadig tegenover zichzelf.  Ze proberen op een ongenadige manier hun geest, hun gevoelens en hun lichaam te controleren.  Ze geraken van streek en willen zich zelfs  geweld aandoen omdat ze niet het niveau bereiken dat de geconditioneerde geest zich gevormd heeft van wat ontwaakt-zijn is. 

Niemand is ooit vrij geworden door zo'n geweld.  Waarom zijn er zo weinig mensen echt vrij ?  Omdat ze proberen zich aan te passen aan ideeën, concepten en overtuigingen in hun hoofd.  Ze proberen zich al concentrerend een weg te banen naar de hemel.  

Maar Vrijheid gaat over "de natuurlijke staat", de spontane en niet-zelfbewuste expressie van "zijn".  Als je dit wilt vinden, besef dan dat zelfs het idee van "iemand die de controle heeft", een concept is dat door de geest gemaakt is.  Doe een stap terug in het onbekende. "

Adyashanti

12-06-08

video - wat is een goede relatie ?

Hierbij een video van de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti :

Een student vraagt : "Waarom is het zo moeilijk om een goede liefdes-relatie te hebben met iemand ?"

Adya's antwoord is verrassend en confronterend.