25-04-10

Adya in Nederland in 2011 !

heuglijk nieuws vanuit Nederland !

Masja Nijman (coördinator voor Adya's bezoek aan Nederland) schrijft :

Adyashanti live in Nederland en Engeland in 2011

Eind 2008 ben ik benaderd door Adyashanti's non-profit oranisatie Open Gate Sangha met het verzoek een eventuele komst van Adyashanti naar Nederland te hosten/coördineren. Met grote dankbaarheid heb ik deze taak op me genomen. In november 2009 kwam het definitieve besluit dat Adyashanti Nederland en Engeland zou bezoeken.

Masja Nijman
Host/coördinator Adyashanti Nederland

Adyashanti zal tussen 3 en 6 augustus 2011 Engeland en tussen 9 en 14 augustus 2011 Nederland bezoeken. Waarschijnlijk zal Adyashanti in Engeland twee keer een avond satsang geven en een lange intensive van één dag in het weekend. In Nederland zal Adyashanti twee keer een avond satsang geven en een intensive in het weekend op een lokatie in de Veluwse bossen.

08-11-09

Adyashanti live in Nederland !

Beste !

er is erg heuglijk nieuws vanuit Nederland, waar Masja van het "spiritualiteitscentrum" Amsterdam ons volgend bericht stuurde :

" Na een jaar geduldig wachten hebben Adyashanti en zijn non-profit organisatie Open Gate Sangha definitief besloten dat Adyashanti in september 2011 Europa zal bezoeken. Het plan is op dit moment om in de week van 12 september naar Nederland te komen en we zijn nu bezig met het bekijken van de diverse opties. Het komt er waarschijnlijk op neer dat Adyashanti les zal geven op drie dagen, namelijk op 16, 17 en 18 september 2011.

Adyashanti en Open Gate Sangha willen graag zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden om Adyashanti's satsangs bij te wonen zodat ze zo min mogelijk mensen teleur hoeven te stellen. Een avondsatsang zou meer mensen de gelegenheid bieden om te komen, maar als er een sterke vraag leeft voor een 2-daagse intensive of zelfs een 3-daagse weekend retreat (met evt. overnachting), dan willen ze daar ook graag aan tegemoet komen. Daarom zijn dit nu de verschillende mogelijkheden waar ze aan denken:

  • een avondsatsang op vrijdagavond en een 2-daagse intensive op zaterdag en zondag
  • een 3-daagse weekend retreat
  • 3 avondsatsangs

Inschrijven
Inschrijven voor de avondsatsang, intensive of weekend retreat is nog niet mogelijk omdat het nog wat tijd vraagt om er achter te komen wat Adyashanti zelf precies wil en wat de mensen hier willen. Om te helpen bij de besluitvorming kan je
een email sturen met daarin je wensen of voorkeuren, zodat we een beeld krijgen van wat de mensen hier willen. Mocht je dit willen kan ik je naam en emailadres op de mailinglist plaatsen zodat je een email krijgt wanneer de inschrijflijsten open zijn. Heb je dit al gedaan, dan is het niet nodig je nogmaals aan te melden."

02-11-09

"spiritueel correct"

Beste,

In een recente bijeenkomst met spiritueel leraar Adyashanti ging het even over "negatieve emoties" en een uitspraak van Adya was opvallend nuchter en down to earth.

Hij zei dat er in vele zogenaamde spirituele kringen en bewegingen een soort taboe heerst rond negatieve emoties zoals kwaadheid of jaloezie ... 

Je merkt dat de spirituele zoeker zich - in zijn streven naar spirituele groei - een ideaalbeeld heeft gevormd, waarbij het "not done" is om de negatieve emoties naar boven te laten komen of te kanaliseren. Is oprechtheid en integriteit op deze manier mogelijk ?

Zoals in de maatschappij een "politieke correctheid" heerst, zo is er in de spirituele middens vaak een "spirituele correctheid".

Is het toelaten van een negatieve emotie als kwaadheid niet een kans om te groeien ?  Om deze niet uit de weg te gaan, te verdringen, te ontkennen ...  Maar oprecht er naar te kijken en te zien vanwaar deze komt, wat het onderliggende patroon is ...

Adya vertelt over zijn vroegere patroon om steeds "nice guy" te zijn en het besef dat dit in feite onwaar was en een valse identiteit ...  waarbij negatieve emoties verdrongen worden door het "nice-guy-patroon" . Door meditatie en het proces van ontwaken kwam hij op een moment dat hij negatieve emoties moest toelaten.  Hij reed op de snelweg met de wagen en er kwam van alles naar boven.  In plaats van dit te ontkennen, liet hij dit allemaal toe en kon hij het patroon loslaten en verder groeien.

03-09-09

Basic Teachings

Beste !

Op de website van de eigentijdse spiritueel leraar Adyashanti zijn twee video's te bekijken die erg interessant zijn en nog gratis ook.

Het gaat om "Basic Teachings" : in een video van een 40-tal minuten legt Adyashanti uit wat de basis-principes zijn van het spiritueel onderwijs wat hij geeft.

Een tweede video "Application of the Teachings" geeft in een 3-tal hoofdstukken weer wat de practische toepassing is, in het dagelijkse leven.

Je kan de video's bekijken via deze link :

http://www.adyashanti.org/cafedharma/index.php?file=libra...

10-07-09

Zen-gevoel

Beste !

" van dat soort muziek wordt je helemaal ZEN " ...

" ik heb gisteren even een ZEN-moment gehad " ...

" doe deze welness en voel je helemaal ZEN "  ...

Het woord ZEN is wel erg geëvolueerd in zijn betekenis : momenteel heeft het vooral een connotatie met "zichzelf goed voelen" , "op zijn gemak zijn",  "in evenwicht zijn".  Je vindt het dagelijks in damesbladen en op tv. Er worden zelfs meubels en GSM's gemaakt met de naam "ZEN" er op.

Als men nu dat woord gebruikt, wordt niet verwezen naar de "beoefening van  Zen", zoals die ontstaan is uit het boeddhisme, vanuit het Chinese "Chan", wat overwaaide naar Korea en Japan, waar het de ganse cultuur ging beïnvloeden.

Wat een contrast !  In de Zen-kloosters werd en wordt op een rigoureuze manier urenlang gemediteerd en geleefd op een haast spartaanse manier.   Het ging er niet om dat we ons beter zouden voelen , maar over fundamentele vragen zoals "wat ben ik ?" , "wat is boeddha-natuur ?"

Leonard Cohen

Een foto van Leonard Cohen, die jarenlang Zen-monnik was en deelnam aan de beoefening op Mount Baldy.

.

.

.

De eigentijdse spiritueel leraar Adyashanti  heeft gedurende een 15-tal jaren Zen beoefend, op een nogal "yange" manier.   Hij ging ervoor, wilde  niets minder dan verlicht worden.  Jaren van intensieve oefening, meditatie, zelf-onderzoek.  Hij bouwde in zijn tuin zelfs een meditatie-hut. 

Wat zijn beoefening erg heeft geholpen, was het schrijven ... hij had een boek waarin hij een pertintente, voor hem belangrijke, spirituele vraag opschreef.  bv. "wat ben ik als ik mezelf niet identificeer met  gedachten en meningen ?" Dan ging hij in een kopje koffie drinken en schreef pas een zin op als hij zeker was dat die WAAR was.  En hij kon daar uren aan werken, tot er een tekst ontstaan was waarin hij illusies had ingezien en dichter bij zijn ware aard was gekomen.

08-07-09

controle

Beste !

Hierbij een citaat uit het boek "Ware Meditatie" van de eigentijdse spiritueel leraar Adyashanti :

"Echte meditatie heeft niets te maken met het beheersen van een techniek; het gaat over het loslaten van controle.  Dat is meditatie.  Al het andere is in feite een vorm van concentratie.  Meditatie en concentratie zijn twee verschillende dingen.  Concentratie is een discipline; concentratie is een manier om onze ervaring richting te geven, te leiden of te beheeren.  Meditatie is de controle loslaten; het leiden van je ervaring, op welke manier dan ook, loslaten.  Het fundament van Ware Meditatie is dat we controle laten varen.

Het is voor een mens heel ingrijpend om controle los te laten.  Het klinkt makkelijk om te zeggen : "Laat alle controle los."  Maar voor de meeste mensen bestaat hun psychische structuur, hun psychologische zelf, hun ego, bijna helemaal uit controle.  Aan de geest of het ego vragen de controle op te geven is dus een revolutionair idee.  Wanneer we loslaten, al is het maar even, komen er gewisse verborgen angsten en aarzelingen omhoog.  "En als ik nu eens de controle loslaat", zegt de geest, "en er gebeurt niets ? En als ik ga zitten mediteren en alles laat zijn zoals het is, en er gebeurt niets, wat dan ?"  Daarom grijpen we naar een methode of een discipline, omdat de geest bang is, dat als hij de controle loslaat, er niets zal gebeuren. "

 

04-05-09

Ware Meditatie

Beste !

Tijdens retraites van eigentijds spiritueel leraar Adyashanti zijn er ook periodes van stil zitten.  Om beter te begrijpen wat Adya verstaat onder echte meditatie, hieronder een tekst die uitgedeeld wordt tijdens retraites om deelnemers te helpen bij hun stil zijn. (overgenomen uit het recent-verschenen boek "Ware Meditatie" van Adyashanti.)

" Ware Meditatie heeft geen richting, doel of methode.  Alle methoden zijn gericht op het bereiken van een bepaalde geestestoestand.  Al die toestanden zijn beperkt, vergankelijk en geconditioneerd.  Fascinatie met geestestoestanden leidt slechts tot slavernij en afhankelijkheid.  Ware Meditatie is verblijven in oorspronkelijk bewustzijn.

Ware Meditatie verschijnt spontaan in het bewustzijn wanneer het gewaarzijn niet is gefixeerd op objecten van waarneming.  Wanneer je pas begint te mediteren, merk je dat het gewaarzijn altijd op een object is gericht : op gedachten, lichamelijke gewaarwordingen, emoties, herinneringen, geluiden, enzovoort.  Dat komt doordat de geest geconditioneerd is om zich te focussen op objecten en zich daar omheen samen te trekken.  Vervolgens interpreteert de geest hetgeen waarvan hij zich gewaar is (het object) dwangmatig, op een mechanische en verwrongen manier.  Hij gaat conclusies trekken en veronderstellingen doen in overeenstemming met hoe hij geconditioneerd is.

In Ware Meditatie worden alle objecten overgelaten aan hun natuurlijke functioneren.  Dit betekent dat er geen moeite gedaan zou moeten worden om enig object van gewaarzijn te manupileren of onderdrukken.   In Ware Meditatie ligt de nadruk op gewaarzijn : niet op het zich gewaar zijn van objecten, maar op het rusten in oorspronkelijk gewaarzijn zelf.  Oorspronkelijk gewaarzijn (bewustzijn) is de bron waarin alle objecten verschijnen en verdwijnen.  Terwijl je je zachtjes ontspant in gewaarzijn, in luisteren, zal het dwangmatige zich samentrekken van de geest rond objecten zich oplossen.  Stille aanwezigheid zal duidelijker in het bewustzijn komen als een verwelkoming om te rusten en te verblijven.  Een houding van open ontvankelijkheid, zonder enig doel of verwachting, zal de openbaring dat de aanwezigheid van kalmte en stilte jouw natuurlijke toestand is, mogelijk maken.

Kalmte en stilte zijn geen toestanden, en kunnen derhalve niet veroorzaakt of tot stand gebracht worden.  Kalmte is de niet-staat waarin elke staat verschijnt en verdwijnt.  Kalmte, stilte en gewaarzijn zijn geen toestanden en kunnen nooit in hun totaliteit als objecten worden waargenomen.  Stilte is zelf de eeuwige getuige zonder vorm of eigenschappen.  Naarmate je op een dieper niveau getuige bent, nemen alle objecten meer hun natuurlijke werking aan, en wordt gewaarzijn bevrijd van de dwangmatige samentrekking en identificaties van de geest, en keert terug naar zijn natuurlijke niet-staat van Aanwezigheid.

De simpele, maar diepzinnige vraag : "Wie ben ik ?" kan dan aan het licht brengen dat jouw zelf niet de eindeloze tirranie van de egopersoonlijkheid is, maar objectloze Vrijheid van Zijn. - Oorspronkelijk Bewustzijn, waarin alle toestanden en alle objecten komen en gaan als manifestaties van het Eeuwige Ongeboren Zel dat JIJ BENT.  "

Adyashanti

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende