14-04-09

ware meditatie boek

Beste !

 

in  het zopas verschenen boek "Ware Meditatie" van de eigentijdse spiritueel leraar Adyashanti, benadert hij de meditatie op een wat andere manier dan gewoonlijk het geval is :

De achterflap leest :

Wat zou er gebeuren als alles er van jou mag zijn zoals het is? Als je de behoefte aan controle opgeeft en in plaats daarvan alles wat zich voordoet op elk moment omarmt? In de veertien jaar dat hij zen bestudeerde merkte Adyashanti dat de zelfs meest doorgewinterde mediterenden de beoefening van meditatie gebruiken als een doel, in plaats van een middel tot een doel. Wat hij ten slotte besefte was dat je je alleen open kunt stellen voor de kunst van Ware meditatie, (het verblijven in je natuurlijke staat) wanneer je alle technieken en ook het idee van jezelf als mediterende laat varen.‘Het doet er niet toe of men pas met meditatie is begonnen of dat men al lang gemediteerd heeft. Wat er toe doet is de houding waarin we het proces van meditatie benaderen.

 

Dus geen controle, geen doel, geen techniek en geen streven naar een staat van verrukking ... immers,  wie heeft controle, een doel, een techniek een streven, een hoe ?  het ego-bewustzijn...

In een recente "geleide meditatie-oefening", die u kan downloaden op de website van Adyashanti, wordt een en ander wat genuanceerd.  Want : meditatie is niet zomaar wat zitten suffen !

Tijdens deze aanleiding om in een natuurlijke meditatieve staat van zijn te komen, nodigt Adya ons uit om "onze aandacht te verzamelen".   Op het eerste zicht lijkt dit in tegenspraak met zijn principes van "ware meditatie" ...  echter, het gaat hier niet over controle, of het bereiken van een doel.

Wat Adya voor ogen heeft is dus geen controle, maar eerder een natuurlijke manier om onze aandacht wat te focussen, zodat deze niet 101 kanten uitgaat.

Dit gebeurt door de ademhaling op te merken, gade te slaan.  En het gaat niet verder dan dat ... dus niet het willen veranderen van de ademhaling, het dieper willen maken of regelmatiger.  Simpelweg het observeren van de ademhaling zal er voor zorgen dat onze aandacht ietwat verzameld wordt.

Dit opmerken en gadeslaan zorgt voor een natuurlijke stilte, een natuurlijke staat van zijn, die niet beheerst wordt door de wil, een doel, een techniek etc... (kan je dit gadeslaan ooit fout doen ?)

Zou deze natuurlijke stilte ons niet dichter brengen bij de "Gateless Gate", waar de oude Zen-meesters het over hebben ?

09-04-09

citaat Bijbel

Beste,

in de bijeenkomsten van eigentijds spiritueel leraar Adyashanti citeert hij verschillende Meesters.  Dikwijls gaat het om leraren uit de non-duale tradities, zoals Ramana of Nisargadatta of soms ook wel eens de Zen-monnik Dogen die met de Shobogenzo een onnavolgbare tekst van non-dualiteit naliet.

Af en toe verwijst hij ook naar de woorden van Jezus, maar dan ook enkel de non-duale betekenis van zijn woorden te doorgronden.

In een recente bijeenkomst weet Adya de geïnteresseerden sterk te inspireren door weer te praten over het probleem van de vereenzelviging met een onechte identiteit : de identificatie met een personage, wiens rol we op dat moment willen spelen, zonder in te zien dat dit niet ons ware zelf is.

Hij citeert Jezus : "Wolven hebben holen in de grond en vogels hebben een nest.  Maar de Mensenzoon heeft geen steen om zijn hoofd op te leggen".

Volgens Adya spreekt Jezus hier over ons mensen :  wij,... in onze vereenzelviging verliezen we ons "ware zelf " Het hebben van een hol in de grond of een nest is het verkiezen van de veilige cocon van een identiteit : bv. een waardevol deel van de maatschappij zijn, of "slachtoffer" zijn,  of gelovig of ongelovig zijn.  Daar vinden we een gevoel van "zijn". Maar het gaat hier om "iets" of "iemand" zijn, niet om gewoon Zijn. 

 Als wij het Zijn (zonder iets of iemand te willen zijn) toelaten en diep laten doordringen tot in onze kern, dan komen we los van de valse identificatie en kunnen we deze doorzien.  Er is enkel Zijn en niet iemand die is...  Dit kunnen we als bevrijdend ervaren en als een wonderlijke ervaring. 

En de echte Meester doorziet zelfs deze bevrijdende ervaring weer : opnieuw is er geen gehechtheid of vereenzelviging.... opnieuw vindt hij geen hol in de grond of een nest (geen identificatie met dit inzicht): hij heeft opnieuw geen steen om zijn hoofd op te leggen.

05-07-08

verwijzing

Beste,

 Vandaag zou ik willen verwijzen naar een zeer waardevolle tekst over meditatie, die tot de kern van de zaak gaat .... het is van de hand van de Nederlander Rob Ek en staat op zijn blog over non-dualiteit en Advaita :

http://inzichten.blogspot.com/

zeer de moeite waard !

04-05-08

video, waar ... maar ook leuk

Beste,

hierbij een video waarin de eigentijdse spirituele leraar Adyashanti enkele misverstanden over het spirituele "zoeken" uit de weg ruimt.

Zoals gewoonlijk is zijn boodschap verpakt in een erg grappige, persoonlijke en anecdotische taal ... en het is oh zo waar.

enkele citaten :

"Truth is already here ... where are you going ?"

".... My God !  99 % of what people are doing to wake up, is actually reinforcing the dream-state ... "