15-03-10

onmeetbaar

onmeetbare realiteit

In de ware zin van het woord, is spiritualiteit niet een tijdverdrijf of een speeltje.  Het heeft niets te maken met jezelf verbeteren of met jouw status in "dromenland".  Het gaat ook niet om guru's in lange gewaden, geheime leringen, oude tradities of heilige boeken, waarvan mensen beweren dat ze geschreven werden door God.

Het gaat over hier en nu en of je al dan niet "slaapt in dromenland" of dat je wakker bent in de ontwaakte staat van zijn.

Het is eigen aan alle dromen dat de karakters daarin erg bezig zijn met het spelen van hun "droom"-personages - dat de grotere realiteit van wat er buiten deze droomstaat ligt, hen ontgaat.

En dan nog,  het zijn niet de droom-personages die wakker worden uit de droom, maar de dromer zelf.

Als spiritualiteit zinvol wil zijn, moet het gaan over wat zich bevindt buiten dit "dromenland"  wat de meeste mensen in hun geest creeëren en waarin de mensheid van dag tot dag leeft.  Want tenzij we ontwaken uit onze persoonlijke en collectieve droom, zullen we onbewust blijven leven aan de oppervlakte van een leven met een oneindig potentieel.

Alleen wat echt en waar is, heeft de kracht om ons te bevrijden van de mechanische en magnetische aantrekking van dit dromenland.  Want uiteindelijk is het onwetendheid (het geloof in dingen die onwaar zijn) wat ons gevangen houdt in een trance, die opgewekt wordt doordat we onze geconditioneerde stroom van gedachten in onze geest voor waar aannemen.

Als we willen ontwaken uit de hypnotse van onze denkende geest, moeten we al onze opvattingen en meningen herzien en in vraag stellen, zelfs tot in de kern van ons zijn, tot hetgeen echt, reeël en blijvend is, zichzelf manifesteert.

Waarheid is wat buiten de greep van de dromende geest ligt.  Het is niet iets wat kan je kan grijpen en kan vastleggen als een feit.  Waarheid is een tijdloze realiteit (echtheid) and daarom heilig in de ware betekenis van het woord. 

Alsjeblieft, denk niet aan waarheid in termen van mystiek of spiritualiteit.  Waarheid wijst naar het gehele bestaan en erbovenuit.

Waarheid bestaat evenzeer in uw theekop als in tempels en kerken.  Waarheid is even aanwezig tijdens het winkelen als tijdens het zingen tot God.

Als je Waarheid enkel op een spirituele of religieuze manier beschouwt, mis je het helemaal, want door dit te doen, creeër je beperkingen en afscheidingen die juist tegengesteld zijn aan Waarheid.

Waarheid is een onmeetbare realiteit die niet afgescheiden is van jouw eigen zijn.

Want in de revelatie van wat waar is, rust alles wat is in jouw "zijn".  Simpeler gezegd : als je het nu niet kan vinden onder jouw schoenzolen, dan vrees ik dat je het helemaal gemist hebt.


18-01-09

Nieuw Boek "Ware Meditatie"

Bij Uitgeverij SAMSARA in Nederland verschijnt in de Lente van 2009 een nieuw boek van Adyashanti in vertaling :

"Ware Meditatie"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

de tekst om het boek voor te stellen luidt als volgt :

Wat zou er gebeuren als alles er van jou mag zijn zoals het is? Als je de behoefte aan controle opgeeft en in plaats daarvan alles wat zich voordoet op elk moment omarmt? In de veertien jaar dat hij zen bestudeerde merkte Adyashanti dat de zelfs meest doorgewinterde mediterenden de beoefening van meditatie gebruiken als een doel, in plaats van een middel tot een doel. 

Wat hij ten slotte besefte was dat je je alleen open kunt stellen voor de kunst van Ware meditatie, (het verblijven in je natuurlijke staat) wanneer je alle technieken en ook het idee van jezelf als mediterende laat varen.

‘Het doet er niet toe of men pas met meditatie is begonnen of dat men al lang gemediteerd heeft. Wat er toe doet is de houding waarin we het proces van meditatie benaderen. Het belangrijkste is dat we met een open geestesgesteldheid aan meditatie beginnen, een gesteldheid die oprecht en onschuldig is, waarmee ik een houding bedoel die niet gekleurd is door het verleden, of door wat we over meditatie hebben gehoord. We moeten het begrip meditatie fris en onschuldig benaderen.’ 

Adyashanti (1962) begon, na aandringen van zijn zenleraar Arvis Justi, in 1996 zelf met lesgeven. 
 
Hij heeft verschillende boeken geschreven, waaronder ‘Dansende Leegte’, uitgegeven door Samsara in 2007.

30-11-08

Nieuw Boek !

Beste !

Een nieuw, engelstalig boek van Adyashanti is uit ... voorlopig is het alleen verkrijgbaar op zijn website, maar binnen enkele maanden zal het ook beschikbaar zijn via amazon.com en de Amerikaanse uitgeverij "Soundstrue". (www.soundstrue.com)

The End of Your World  - Adyashanti

.
.
.
.
.
.
.

.
.

.

De ondertitel is " Uncensored straight talks on the nature of enlightenment"...

Het voornaamste onderwerp is: " stel ... we hebben een moment van ontwaken beleefd ... wat nu ...? voor velen volgt er dan  een  moeizame weg, vol hindernissen, onzekerheid en dwaling ...

In tegenstelling tot een aantal leraren uit de traditie, beschouwt Adyashanti de tijdelijke toestand van ontwaken toch wel als een vorm van ontwaken.   Hij heeft in de meer dan tien jaar dat hij onderwijst vele mensen ontmoet die een diepe ervaring van Eenheid hebben gehad, maar daarna terugvielen in ego-bewustzijn ... 

Het boek wil een steun en hulp zijn in deze periode van onzekerheid. Bij Adyashanti zelf was er 7 jaar tussen een eerste, zeer belangrijke realisatie of ontwaken (op zijn 25e) en de permanente, grote doorbraak (rond zijn 32e levensjaar). 

Het ontwaken dat onmiddellijk permanent is, waarbij men niet meer terug in het ego-bewustzijn kan terug-gelokt worden   "happens only once in a blue moon" ... is dus erg zeldzaam, volgens Adya.  (voorbeeld hiervan is bv.  Ramana)

Dit boek "The End of Your World" is ook verkrijgbaar in de vorm van Audio-CDs ... een learning-course, verkrijgbaar via www.soundstrue.com.

 

 

D

16-05-08

persperctief

Beste,

in een bijeenkomst van enkele maanden geleden, sprak de spirituele leraar Adyashanti over "perspectieven" en de manier waarop mensen meestal tegen de dingen aankijken.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

Hij was in een ziekenhuis om zijn gebroken vinger te laten verzorgen en terwijl de artsen hiermee bezig waren, keek Adya rond in de zaal waar verschillende zieken en verplegenden aanwezig waren.

Het viel hem op dat sommigen hun perspectief vernauwd hadden tot "hun probleem" (bv. een breuk) en dat dit het enige was wat zijn konden waarnemen en dat zij zich bijgevolg ook slecht voelden.  Bij de mensen die verzorging nodig hadden was dit meestal het geval.

Hij merkte ook dat de verplegenden een ander perspectief hadden : zij hielden een ruim perspectief en hadden hun zienswijze niet vernauwd, maar waren gewoon bezig met te doen wat ze moesten doen. Zij waren meestal niet ongelukkig.

De vraag die Adya daarop stelde : kunnen wij ook ons perspectief ruim en open houden, en onze zienswijze niet laten vernauwen ?  Als we geconfronteerd worden met een probleem, bv. op het werk hebben we een taak vergeten te doen en dit heeft onprettige gevolgen :

* zal ons perspectief de komende uren, dagen zodanig vernauwen dat we enkel nog bezig zijn met dat probleem en dat we in onze geest bijvoobeeld allerlei argumenten en tegenargumenten verzamelen, een schuldgevoel creëren etc...

* Als we op dit incidentje terugkijken binnen 10 jaar, wordt het o zo onbelangrijk, dus waarom zouden wij op het ogenblik dat het zich voordoet, ons beperken tot een "tunnel-visie", enkel gericht op dit probleem ?

(vrij naar een satsang van Adyashanti)

16-04-08

velcro gedachten

 

Dag vriend(in) en nieuwsgierige bloglezer,

een van de mooie dingen in het onderwijs van de nieuwe spirituele leraren zoals Adyashanti, is dat zij mooie, eigentijdse beelden gebruiken om de mensen bewust te maken.  En dit blijkt voor de moderne mens soms verrassend goed te werken.

Een van de vele knappe beelden die Adya gebruikt : "gedachten zijn als velcro".  Ze hebben dus de neiging om zich aan je te hechten. door je voortdurende identificatie met je gedachten. 

En het zijn vooral de gedachten over het "zelf-beeld" die erg goed kleven... bv." wat vinden zij van mij ? ".... "kwam ik goed over ?" ...  "heb ik het juiste gezegd?" .... "waarom begrijpt X mij nooit ?"   De staat van verliefdheid creeërt misschien wel de ultieme velcro-gedachten.

Knipoog

 

 De oplossing is niet om krampachtig te proberen deze gedachten te vermijden of om een inspanning te doen om dit denken te stoppen.  Dit zou hetzelfde zijn als een brand blussen met benzine !  Want deze inspanning komt weer voort uit de denkende geest, het centrum, het ego.  Wat kan dit centrum, deze denkende geest doen wat uiteindelijk niet tot conflict, verdeeldheid en afzondering leidt ? "

 

J.

 

 

 

 

 

13-04-08

Satsang

 

Dag vriend(in) en nieuwsgierige bloglezer !

Adyashanti geeft meestal les onder de vorm van "Satsang", dit is een samenkomst van een aantal geinteresseerden in de indische traditie : "samenkomen in waarheid".

 Meestal begint de leraar met een praatje.  Adya doet dit onvoorbereid en spreekt dan een half uur of 45 minuten, uit de losse pols, op een alerte, indringende en ook wel humoristische manier. Daarna krijgen de deelnemers de kans om vragen te stellen of problemen voor te leggen en het is dan de bedoeling dat iedereen ook leert van de vragen die de anderen stellen.

(dit is geen plaatje van een satsang, maar het past misschien wel)

Toen Adya pas begon les te geven was hij zich er niet van bewust dat hij dit eigenlijk deed vanuit de indische traditie van Satsang. Hij vertelt hierover :

Iemand zei: “Jij geeft satsang.”

En ik vroeg: “Wat is satsang?”

En hij zei: “Nou, wat jij doet.”

En zo ontdekte ik wat satsang is: verbondenheid met de Waarheid. Het is een omschrijving die me wel bevalt, omdat het samenvat wat realisatie en verlichting inhouden.

Het is verbondenheid met de Waarheid - punt.  De waarheid die is.  Die nu is.  Niet de waarheid van je bestaan die er morgen zou kunnen zijn, als je spiritueel eindelijk snapt waar je mee bezig bent, of als je je meditatieve technieken eindelijk beheerst, of als je in diepe slaap je mantra eindeloos kunt opzeggen.’ (Lacht.)

‘Al deze oefeningen kunnen voor sommigen nuttig zijn en voor anderen minder nuttig, maar de Waarheid is dat wat er nu is. Dat wat er altijd is, eeuwig aanwezig. En eeuwig wil zeggen dat ze hier en nu net zo goed aanwezig is als in ieder ander moment. Misschien had je vijf jaar geleden een prachtige spirituele ervaring tijdens het mediteren en is dit moment veel banaler, maar de Waarheid is altijd aanwezig. Even aanwezig tijdens de hoogste spirituele extase als tijdens de meest ellendige depressie. (...)