25-04-10

Adya in Nederland in 2011 !

heuglijk nieuws vanuit Nederland !

Masja Nijman (coördinator voor Adya's bezoek aan Nederland) schrijft :

Adyashanti live in Nederland en Engeland in 2011

Eind 2008 ben ik benaderd door Adyashanti's non-profit oranisatie Open Gate Sangha met het verzoek een eventuele komst van Adyashanti naar Nederland te hosten/coördineren. Met grote dankbaarheid heb ik deze taak op me genomen. In november 2009 kwam het definitieve besluit dat Adyashanti Nederland en Engeland zou bezoeken.

Masja Nijman
Host/coördinator Adyashanti Nederland

Adyashanti zal tussen 3 en 6 augustus 2011 Engeland en tussen 9 en 14 augustus 2011 Nederland bezoeken. Waarschijnlijk zal Adyashanti in Engeland twee keer een avond satsang geven en een lange intensive van één dag in het weekend. In Nederland zal Adyashanti twee keer een avond satsang geven en een intensive in het weekend op een lokatie in de Veluwse bossen.

22-03-10

er voor gaan

In een bijeenkomst van enkele jaren geleden heeft Adya het over het belang van "earnestness" of oprechtheid.

Hij vertelt een anecdote uit zijn tijd als zen-student die veel zegt over zijn ioprechte engagement om de waarheid te kennen en te ontwaken.

Adya was al een 5-tal jaren zeer actief in Zen en verbleef ook geregeld in zen-kloosters voor retreats en meditatie-sessies.

Op een bepaald ogenblik luisterde hij toevallig naar een gesprek van een groepje oud-gedienden van de zen-gemeenschap : mensen die al 20 of 30 jaar actief deze weg gingen.

En Adya hoorde hen dingen zeggen in de zin van :

 "weet je nog, in het begin, toen we dit deden om "verlicht" te worden ?"  ... 

"ja, wat waren we toen nog naïef, hé "

"tja,  uiteindelijk is er niet zo veel veranderd, maar de praktijk van zen is toch waardevol voor mij ..."

het kwam er op neer dat ze zich er bij neergelegd hadden dat ze door Zen te beoefenen niet ontwaakt waren, maar dat het wel iets fijn is om te doen en dat het wel veel voor hen betekent.

Op het moment dat Adya deze conversatie hoorde, wilde hij het luidkeels uitschreeuwen.   Hij had zulke intense wil om de waarheid te kennen, dat hij een sterke innerlijke weerstand voelde tegen deze houding.  Hij respecteerde deze mensen nochtans zeer, het waren vriendelijke, verstandige mensen, waar hij een goed contact mee had.

Maar hij voelde innerlijk dat oprechte verlangen en dat vuur ...

... gewoon al het idee dat hij 30 jaar Zen  zou beoefenen zonder te ontwaken, vervulde hem met afschuw.

anecdote verteld op de DVD : "The Path of Earnestness". DVD 25.

15-03-10

onmeetbaar

onmeetbare realiteit

In de ware zin van het woord, is spiritualiteit niet een tijdverdrijf of een speeltje.  Het heeft niets te maken met jezelf verbeteren of met jouw status in "dromenland".  Het gaat ook niet om guru's in lange gewaden, geheime leringen, oude tradities of heilige boeken, waarvan mensen beweren dat ze geschreven werden door God.

Het gaat over hier en nu en of je al dan niet "slaapt in dromenland" of dat je wakker bent in de ontwaakte staat van zijn.

Het is eigen aan alle dromen dat de karakters daarin erg bezig zijn met het spelen van hun "droom"-personages - dat de grotere realiteit van wat er buiten deze droomstaat ligt, hen ontgaat.

En dan nog,  het zijn niet de droom-personages die wakker worden uit de droom, maar de dromer zelf.

Als spiritualiteit zinvol wil zijn, moet het gaan over wat zich bevindt buiten dit "dromenland"  wat de meeste mensen in hun geest creeëren en waarin de mensheid van dag tot dag leeft.  Want tenzij we ontwaken uit onze persoonlijke en collectieve droom, zullen we onbewust blijven leven aan de oppervlakte van een leven met een oneindig potentieel.

Alleen wat echt en waar is, heeft de kracht om ons te bevrijden van de mechanische en magnetische aantrekking van dit dromenland.  Want uiteindelijk is het onwetendheid (het geloof in dingen die onwaar zijn) wat ons gevangen houdt in een trance, die opgewekt wordt doordat we onze geconditioneerde stroom van gedachten in onze geest voor waar aannemen.

Als we willen ontwaken uit de hypnotse van onze denkende geest, moeten we al onze opvattingen en meningen herzien en in vraag stellen, zelfs tot in de kern van ons zijn, tot hetgeen echt, reeël en blijvend is, zichzelf manifesteert.

Waarheid is wat buiten de greep van de dromende geest ligt.  Het is niet iets wat kan je kan grijpen en kan vastleggen als een feit.  Waarheid is een tijdloze realiteit (echtheid) and daarom heilig in de ware betekenis van het woord. 

Alsjeblieft, denk niet aan waarheid in termen van mystiek of spiritualiteit.  Waarheid wijst naar het gehele bestaan en erbovenuit.

Waarheid bestaat evenzeer in uw theekop als in tempels en kerken.  Waarheid is even aanwezig tijdens het winkelen als tijdens het zingen tot God.

Als je Waarheid enkel op een spirituele of religieuze manier beschouwt, mis je het helemaal, want door dit te doen, creeër je beperkingen en afscheidingen die juist tegengesteld zijn aan Waarheid.

Waarheid is een onmeetbare realiteit die niet afgescheiden is van jouw eigen zijn.

Want in de revelatie van wat waar is, rust alles wat is in jouw "zijn".  Simpeler gezegd : als je het nu niet kan vinden onder jouw schoenzolen, dan vrees ik dat je het helemaal gemist hebt.


08-11-09

Adyashanti live in Nederland !

Beste !

er is erg heuglijk nieuws vanuit Nederland, waar Masja van het "spiritualiteitscentrum" Amsterdam ons volgend bericht stuurde :

" Na een jaar geduldig wachten hebben Adyashanti en zijn non-profit organisatie Open Gate Sangha definitief besloten dat Adyashanti in september 2011 Europa zal bezoeken. Het plan is op dit moment om in de week van 12 september naar Nederland te komen en we zijn nu bezig met het bekijken van de diverse opties. Het komt er waarschijnlijk op neer dat Adyashanti les zal geven op drie dagen, namelijk op 16, 17 en 18 september 2011.

Adyashanti en Open Gate Sangha willen graag zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden om Adyashanti's satsangs bij te wonen zodat ze zo min mogelijk mensen teleur hoeven te stellen. Een avondsatsang zou meer mensen de gelegenheid bieden om te komen, maar als er een sterke vraag leeft voor een 2-daagse intensive of zelfs een 3-daagse weekend retreat (met evt. overnachting), dan willen ze daar ook graag aan tegemoet komen. Daarom zijn dit nu de verschillende mogelijkheden waar ze aan denken:

  • een avondsatsang op vrijdagavond en een 2-daagse intensive op zaterdag en zondag
  • een 3-daagse weekend retreat
  • 3 avondsatsangs

Inschrijven
Inschrijven voor de avondsatsang, intensive of weekend retreat is nog niet mogelijk omdat het nog wat tijd vraagt om er achter te komen wat Adyashanti zelf precies wil en wat de mensen hier willen. Om te helpen bij de besluitvorming kan je
een email sturen met daarin je wensen of voorkeuren, zodat we een beeld krijgen van wat de mensen hier willen. Mocht je dit willen kan ik je naam en emailadres op de mailinglist plaatsen zodat je een email krijgt wanneer de inschrijflijsten open zijn. Heb je dit al gedaan, dan is het niet nodig je nogmaals aan te melden."

10-07-09

Zen-gevoel

Beste !

" van dat soort muziek wordt je helemaal ZEN " ...

" ik heb gisteren even een ZEN-moment gehad " ...

" doe deze welness en voel je helemaal ZEN "  ...

Het woord ZEN is wel erg geëvolueerd in zijn betekenis : momenteel heeft het vooral een connotatie met "zichzelf goed voelen" , "op zijn gemak zijn",  "in evenwicht zijn".  Je vindt het dagelijks in damesbladen en op tv. Er worden zelfs meubels en GSM's gemaakt met de naam "ZEN" er op.

Als men nu dat woord gebruikt, wordt niet verwezen naar de "beoefening van  Zen", zoals die ontstaan is uit het boeddhisme, vanuit het Chinese "Chan", wat overwaaide naar Korea en Japan, waar het de ganse cultuur ging beïnvloeden.

Wat een contrast !  In de Zen-kloosters werd en wordt op een rigoureuze manier urenlang gemediteerd en geleefd op een haast spartaanse manier.   Het ging er niet om dat we ons beter zouden voelen , maar over fundamentele vragen zoals "wat ben ik ?" , "wat is boeddha-natuur ?"

Leonard Cohen

Een foto van Leonard Cohen, die jarenlang Zen-monnik was en deelnam aan de beoefening op Mount Baldy.

.

.

.

De eigentijdse spiritueel leraar Adyashanti  heeft gedurende een 15-tal jaren Zen beoefend, op een nogal "yange" manier.   Hij ging ervoor, wilde  niets minder dan verlicht worden.  Jaren van intensieve oefening, meditatie, zelf-onderzoek.  Hij bouwde in zijn tuin zelfs een meditatie-hut. 

Wat zijn beoefening erg heeft geholpen, was het schrijven ... hij had een boek waarin hij een pertintente, voor hem belangrijke, spirituele vraag opschreef.  bv. "wat ben ik als ik mezelf niet identificeer met  gedachten en meningen ?" Dan ging hij in een kopje koffie drinken en schreef pas een zin op als hij zeker was dat die WAAR was.  En hij kon daar uren aan werken, tot er een tekst ontstaan was waarin hij illusies had ingezien en dichter bij zijn ware aard was gekomen.

08-07-09

controle

Beste !

Hierbij een citaat uit het boek "Ware Meditatie" van de eigentijdse spiritueel leraar Adyashanti :

"Echte meditatie heeft niets te maken met het beheersen van een techniek; het gaat over het loslaten van controle.  Dat is meditatie.  Al het andere is in feite een vorm van concentratie.  Meditatie en concentratie zijn twee verschillende dingen.  Concentratie is een discipline; concentratie is een manier om onze ervaring richting te geven, te leiden of te beheeren.  Meditatie is de controle loslaten; het leiden van je ervaring, op welke manier dan ook, loslaten.  Het fundament van Ware Meditatie is dat we controle laten varen.

Het is voor een mens heel ingrijpend om controle los te laten.  Het klinkt makkelijk om te zeggen : "Laat alle controle los."  Maar voor de meeste mensen bestaat hun psychische structuur, hun psychologische zelf, hun ego, bijna helemaal uit controle.  Aan de geest of het ego vragen de controle op te geven is dus een revolutionair idee.  Wanneer we loslaten, al is het maar even, komen er gewisse verborgen angsten en aarzelingen omhoog.  "En als ik nu eens de controle loslaat", zegt de geest, "en er gebeurt niets ? En als ik ga zitten mediteren en alles laat zijn zoals het is, en er gebeurt niets, wat dan ?"  Daarom grijpen we naar een methode of een discipline, omdat de geest bang is, dat als hij de controle loslaat, er niets zal gebeuren. "

 

04-05-09

Ware Meditatie

Beste !

Tijdens retraites van eigentijds spiritueel leraar Adyashanti zijn er ook periodes van stil zitten.  Om beter te begrijpen wat Adya verstaat onder echte meditatie, hieronder een tekst die uitgedeeld wordt tijdens retraites om deelnemers te helpen bij hun stil zijn. (overgenomen uit het recent-verschenen boek "Ware Meditatie" van Adyashanti.)

" Ware Meditatie heeft geen richting, doel of methode.  Alle methoden zijn gericht op het bereiken van een bepaalde geestestoestand.  Al die toestanden zijn beperkt, vergankelijk en geconditioneerd.  Fascinatie met geestestoestanden leidt slechts tot slavernij en afhankelijkheid.  Ware Meditatie is verblijven in oorspronkelijk bewustzijn.

Ware Meditatie verschijnt spontaan in het bewustzijn wanneer het gewaarzijn niet is gefixeerd op objecten van waarneming.  Wanneer je pas begint te mediteren, merk je dat het gewaarzijn altijd op een object is gericht : op gedachten, lichamelijke gewaarwordingen, emoties, herinneringen, geluiden, enzovoort.  Dat komt doordat de geest geconditioneerd is om zich te focussen op objecten en zich daar omheen samen te trekken.  Vervolgens interpreteert de geest hetgeen waarvan hij zich gewaar is (het object) dwangmatig, op een mechanische en verwrongen manier.  Hij gaat conclusies trekken en veronderstellingen doen in overeenstemming met hoe hij geconditioneerd is.

In Ware Meditatie worden alle objecten overgelaten aan hun natuurlijke functioneren.  Dit betekent dat er geen moeite gedaan zou moeten worden om enig object van gewaarzijn te manupileren of onderdrukken.   In Ware Meditatie ligt de nadruk op gewaarzijn : niet op het zich gewaar zijn van objecten, maar op het rusten in oorspronkelijk gewaarzijn zelf.  Oorspronkelijk gewaarzijn (bewustzijn) is de bron waarin alle objecten verschijnen en verdwijnen.  Terwijl je je zachtjes ontspant in gewaarzijn, in luisteren, zal het dwangmatige zich samentrekken van de geest rond objecten zich oplossen.  Stille aanwezigheid zal duidelijker in het bewustzijn komen als een verwelkoming om te rusten en te verblijven.  Een houding van open ontvankelijkheid, zonder enig doel of verwachting, zal de openbaring dat de aanwezigheid van kalmte en stilte jouw natuurlijke toestand is, mogelijk maken.

Kalmte en stilte zijn geen toestanden, en kunnen derhalve niet veroorzaakt of tot stand gebracht worden.  Kalmte is de niet-staat waarin elke staat verschijnt en verdwijnt.  Kalmte, stilte en gewaarzijn zijn geen toestanden en kunnen nooit in hun totaliteit als objecten worden waargenomen.  Stilte is zelf de eeuwige getuige zonder vorm of eigenschappen.  Naarmate je op een dieper niveau getuige bent, nemen alle objecten meer hun natuurlijke werking aan, en wordt gewaarzijn bevrijd van de dwangmatige samentrekking en identificaties van de geest, en keert terug naar zijn natuurlijke niet-staat van Aanwezigheid.

De simpele, maar diepzinnige vraag : "Wie ben ik ?" kan dan aan het licht brengen dat jouw zelf niet de eindeloze tirranie van de egopersoonlijkheid is, maar objectloze Vrijheid van Zijn. - Oorspronkelijk Bewustzijn, waarin alle toestanden en alle objecten komen en gaan als manifestaties van het Eeuwige Ongeboren Zel dat JIJ BENT.  "

Adyashanti

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende